EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV

Školský rok 2019/2020

Adam Benjamín Plšek, kvarta
člen slovenského tímu, ktorý nás reprezentoval na medzinárodnej olympiáde IJSO a získal 6 cenných medailí - 2 strieborné a 4 bronzové
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Martin Gros, sexta A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Juraj Petráš, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Petra Gregorová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Andrea Šindlerová, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Lea Krajči, 3.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Maxim Petrovský, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Patrícia Midlíková, 4.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C

Školský rok 2018/2019

Veronika Chylová z 2.F, Marco Mazán zo sexty, Peter Gašparovič z 2.E
1. miesto v medzinárodnej Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR
Andrea Klára Nosianová, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Adam Benjamín Plšek, kvarta
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Marek Michalovič, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Eva Némethová, oktáva
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
1. miesto v krajskom finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet (ANJ - vlastná tvorba)
Ján Plachý, 1.A
3. miesto v medzinárodnej predmetovej súťaži "Baltie" v programovaní v jazyku Baltík 3
Soňa Brezániová, 1.C
2. miesto v krajskom finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet (ŠPJ - prevzatá poézia a próza)
Rebeka Drozdová, 1.C
1. miesto v krajskom finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet (ŠPJ - prevzatá poézia a próza)
Patrik Stano, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Lea Krajči, 2.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Miriam Mihalovičová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Emma Hunková, 3.C
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Sofia Mária Štetiarová, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Patrícia Midlíková, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Štefánia Glevitzká, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Katarína Kotríková, 4.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Andreas Lukas, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Vlčko, 4.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3

Školský rok 2017/2018

Daniel Dobiš, prima
2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii F
Marek Novák, sekunda
1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kategórii F
Alexander Kmeť, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Adam Benjamín Plšek, tercia
3. njmiesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Marek Michalovič, kvinta
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Martin Gros, kvarta A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Martin Lukáč, kvarta B
3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii C
Dagmar Budd, septima
1. miesto v celoštátnom kole súťaži SOČ v odbore 04 Biológia s prácou "Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok"
2. miesto v súťaži Zelený Andel (najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia) a Čestné uznanie poroty
Martin Kadaši, oktáva
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C
Timotej Halenár, 1.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Lea Krajči, I.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Emma Hunková, 2.C
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Sofia Mária Štetiarová, 2.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Patrícia Midliková, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Štefánia Glevitzká, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Michal Chovanec, 3.A
2. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Ondrejovič, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Lucia Hoosová, 3.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Katarína Kotríková, 3.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Andreas Lukas, 3.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Vlčko, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Barbora Ševčíková, 4.C
,
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Bernátová 4.F
,
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Nina Kminiaková, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Samuel Šubík, 4.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Lukáš Vavrinec, 3.A, Tomáš Štrba, septima, Tomáš Vlčko, 3.F
1. miesto v krajskom kole súťaže Mladý Európan

Školský rok 2016/2017

Viktória Škorvanová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Dominika Hajdáková, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Slávka Čulíková, sexta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Martin Kadaši, septima
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Ľudmila Peterková, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Jakub Mazúr, 1.C
1. miesto v robotickej súťaži RBA 2017 v kategórii Vlastný model
Štefánia Glevitzká, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Marek Hanus, 2.A
3. miesto v celoslovenskej vedomostnej súťaži Zooolympiáda v Bojniciach
Róbert Ondrejovič, 2.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Lucia Hoosová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Andreas Lukas, 2.D
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Monika Bernátová, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Timotej Králik, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Katarína Štrbáková, 3.D
1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti
1. miesto v celoštátnom kole biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti
Nina Kminiaková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Samuel Andrejčák, 4.A
2. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Alexandra Duškevičová, 4.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Pokusová, 4.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2

Školský rok 2015/2016

Martin Gros, sekunda A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
Alžbeta Gulašová, sekunda A
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Maxim Petrovský, tercia
2. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole v Literárnej časti
Radoslav Huba, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Martin Kadaši, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Štefánia Glevitzká, 1.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Kateryna Zasidkovych, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Viktória Kasperkevičová, 2.A
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
Sophia Mária Štrohnerová, 2.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Monika Bernátová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Samuel Šubík, 2.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Alexandra Duškevičová, 3.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Dávid Lukáč, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Michaela Vysočániová, 3.F
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Adam Hlaváč, 4.A
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Filip Loja, 4.C a Juraj Vavrík, 4.B
3. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Anežka Michalovičová, 4.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Patrik Hanzel, 4.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Kristína Lalíková, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
1. miesto v celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Lucia Hromadová, 4.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C

Školský rok 2014/2015

Ema Dzuriková, Katarína Drgoňová a Lucia Ujhelyiová
3. miesto na Majstrovstvách stredných a základných škôl v golfe
Bronislav Sebastian Hudek - 3.C, Patrik Hanzel - 3.D, Laura Ďuriačová - 2.F
3. miesto v krajskom kole XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR
Noel Lehocký, sekunda
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1A
Annamária Kurbelová, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1B
Martin Kadaši, kvinta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2A
Alexandra Duškevičová, 2.B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
Ema Dzuriková, 2.B
3. miesto na Majstrovstvách stredných a základných škôl v golfe v kategórii jednotlivcov
Tomáš Hrdý, 2.B
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Marcela Mináriková, 2.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Lukáš Volf, Juraj Vavrík, 3.B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Zdenka Kotríková, 3.B
3. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
Patrik Hanzel, 3.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Lucia Hromadová, 3.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória B
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória B
Pavel Madaj, 4.A
2. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Adam Mečiar, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Róbert Čičmanec, 4.B
1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii A
Peter Hrvola, Lukáš Hurtiš, 4.B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Radmila Štangová, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2C
Lenka Vrecková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
Laura Kršková, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2B
Anastasia Sevastyanová, 4.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku, kategória B3

Školský rok 2013/2014

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Monika Tužinská
3. miesto na majstrovstvách kraja v aerobiku
Adam Mečiar 3.A, Dávid Gross 3I.A, Michal Minárik 3.A, Boris Scherer 4.A a Adam Hlaváč 2.A
1. miesto v súťaži v riešení fyzikálnych úloh FYKOSí Fyziklání
Radovan Huba, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Štefánia Glevitzká, tercia
1. - 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z8
Adrian Farenga, kvarta
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B
Martin Kadaši, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
1. - 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z9
Róbert Cagard, sexta
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Monika Tužinská, septima
3. miesto v krajskom kole aerobiku stredných škôl
Andrej Kolárik, oktáva
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Samuel Andrejčák, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Pavol Šimko, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Matúš Drexler, 2.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoslovenskej súťaži Korešpondenčný seminár z chémie
3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v kategórii chémia
Adam Hlaváč, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Adam Svítok, 2.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Tomáš Šrámek, Lukáš Volf, 2.B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Webdizajn
Ivan Kadlečík, 2.C
2. miesto v projektovej časti krajského kola biologickej olympiády v kategórii B
Anežka Michalovičová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Patrik Hanzel, 2.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Alexandra Kelemenová, 2.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Kristína Lalíková, 2.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Lucia Hromadová, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Dávid Gross, 3.A
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Pavel Madaj, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
2. miesto v národnom finále súťaže Scientia pro futuro 2013 spojenej s nomináciou na Intel International Science and Engineering Fair Intel ISEF 2014 v Los Angeles, California, USA
Adam Mečiar, 3.A
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Miroslava Palacková, 3.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Čičmanec, 3.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Simona Krupčíková, 3.B
2. miesto v medzinárodnej súťaži ViBuCh
Jakub Gros, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Radmila Štangová, 3.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C
Lenka Vrecková, 3.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Kristina Kmeťová, 3.E, Lenka Vrecková, 3.E, Jana Beňadiková, 3.E
1. miesto v celoštátnom kole projektu Nenápadní hrdinovia 2013 s projektom nazvaným Marián Šťastný, iniciátor sviečkovej manifestácie
Róbert Harinek, 3.F
3. miesto v projektovej časti krajského kola biologickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii biológia
Lucia Hromadová, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Laura Kršková, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Jozef Mário Matiaško, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Miroslava Rosáková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
1. miesto v celoslovenskom kole v súťaži SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2014 v kategórií nad 18 rokov a zároveň aj cenu pre absolútneho víťaza celej súťaže
Anastasia Sevastyanová, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Anton Svitok, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
1. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii dejepis
Laura Obžerová, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Samuel Michalec, 4.F
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Katarína Vetráková, 4.F
2. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Školský rok 2012/2013

Basketbalové družstvo: Marek Mäsiar a Roman Vasko z II.D, Jakub Pasovský, Samuel Hupka, Peter Sumer a Peter Stano z I.E, Ján Gabriel Sásik z I.F, Daniel Homola zo sexty, Patrik Kundla z I.D
1. miesto v kvalifikačnom turnaji na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v basketbale žiakov
Timea Jordová, príma
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória anglický jazyk II – prevzatá tvorba
Eva Némethová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Martina Bednárová, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii Dg
Martin Kadaši, tercia
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Ľudmila Peterková, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Jana Beňadiková, kvinta
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Bianka Sidorová, kvinta
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B
Andrej Kolárik, septima
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Andrea Martišková, oktáva
2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A
Ivona Mendelová, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Adam Hlaváč, 1.A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
Martin Kavka, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Adam Svitok, 1.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Branislav Šlenker, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Milan Ivaniš, 2.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Pavel Madaj, 2.A
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Adam Mečiar, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
Miroslava Palacková, 2.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Čičmanec, 2.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Radmila Štangová, 2.E
1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória francúzsky jazyk III – prevzatá tvorba
1. miesto v celoslovenskom finále recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória francúzsky jazyk III – prevzatá tvorba
Dominika Cabajová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Jozef Mário Matiaško, 2.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Miroslava Rosáková, 2.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Anastasia Sevastyanová, 2.F
1. miesto v krajskom olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Laura Obžerová, 3.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Jozef Pálesch, 3.D
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Silvia Hirjaková, 3.E
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 - kategória španielsky jazyk III – prevzatá tvorba
2. miesto v celoslovenskom finále recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 - kategória španielsky jazyk III – prevzatá tvorba
Samuel Michalec, 3.f
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Kristína Králiková, 3.G
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013
Petra Hromadová, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Juraj Malinčík, 4.A
ocenený „Pamätným listom svätého Gorazda“ ministrom školstva Dušanom Čaplovičom
ocenený zriaďovateľom ako Talent Trenčianskeho kraja 2013
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategóriách A
3. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategóriách A
strieborná medaila na 45. medzinárodnej chemickej olympiáde 15. – 24. 7. 2013 v Rusku (Moskva)
Katarína Štefancová, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Duchoňová, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Jana Tulíková, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2

Školský rok 2011/2012

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Adrian Farenga, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2E
Martin Kadaši, sekunda
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Pavlína Kotlářová, sekunda
1. miesto v medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor v kategórii Benjamín
Štefan Matula, sekunda
1. miesto v celoštátnej literárno – výtvarnej súťaži Janko Hraško ešte žije
Ľudmila Peterková, tercia
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Monika Tužinská, kvinta
3. miesto na majstrovstvách kraja v maratón aerobiku
Andrej Kolárik, sexta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C
Dávid Gros, 1.A
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Pavol Madaj, 1.A
Talent Trenčianskeho kraja 2012
1. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C
1. miesto v medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor v kategórii Junior
Adam Mečiar, 1.A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
1. miesto v medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor v kategórii Junior
Miroslava Palacková, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
1. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom seminári z chémie v kategórii Juniori
Romana Ďurišová, 1.B
2. miesto v skoku do diaľky dievčat na majstrovstvách kraja v atletika SŠ
3. miesto v behu dievčat na 100 metrov na majstrovstvách kraja v atletika SŠ
Róbert Čičmanec, 1.B
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády kategórie A
Radmila Štangová, 1.E
3. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov Uhrovec
Miroslava Rosáková, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Anastasia Sevastyanová, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Boris Scherer, 2.A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Laura Obžerová, 2.D
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Richard Perniš, 2.D
1. miesto v celoštátnom finále 33. ročníka súťaže mladých moderátorov amatérov Sárova Bystrica
Gabriela Dávidová, 2.F
1. miesto v národnom kole 59. ročníka medzinárodného projektu Európa v škole (v sekcii výtvarnej tvorby)
Samuel Michalec, 2.F
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Lucia Bošková, 3.A
2. miesto krajského kola olympiády v slovenskom jazyku a literatúre
Petra Hromadová, 3.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Juraj Malinčík, 3.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
1. miesto v celoslovenskom korešpodenčnom seminári z chémie v kategórii Seniori
Iveta Vaňová, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Lenka Janesová, 3.B
majsterka Slovenska v maratón aerobiku
2. miesto na majstrovstvách kraja v maratón aerobiku
Jana Tulíková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Patrik Hagara, 4.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Yannick Kammamy, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Lucia Lacková, 4.A
2. miesto (strieborné pásmo) v umeleckom prednese prózy a poézie v celoslovenskom kole 45. ročníka Vansovej Lomničky
Iveta Kršková, 4.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Roman Kučera, 4.B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom seminári z chémie v kategórii Seniori
William Richter, 4.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Farkaš, 4.D
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Miroslava Lukačková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnej súťaži písania krátkych literárnych útvarov v cudzom jazyku pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2011
Viktória Richterová, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Nikola Koričánska, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Patrik Klinga, Peter Vavro, Matúš Bednárik, Ivan Gendiar, Daniel Homola, Samuel Kukla, Rastislav Šudy, Lukáš Poliak, Libor Botka
2. miesto v krajskom kole vo florbale v kategórii starších žiakov

Školský rok 2010/2011

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
2. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Martin Kadaši, príma
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
Frederika Beňová, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2E
Ema Šramatyová, sexta
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B s prácou: Obchodné cesty, rozvoj dopravy a pôšt
Ivona Mendelová, Veronika Wolfová, Andrea Martišková, sexta
3. miesto v krajskom kole SOČ v predmete geografia
Petra Hromadová, 1.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Rudolf Trautenberger, 1.A
1.miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie C
Iveta Vaňová, 1.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Boris Scherer, 1.B
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Lucia Švorcová, 1.B
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
Richard Perniš, 1.D
3. miesto v krajskom kole súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica
Juraj Malinčík, 2.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Lenka Janesová, 2.B
2. miesto na majstrovstvách kraja v aerobiku
Barbora Leitmannová, 2.B
2. miesto v celoštátnej výtvarnej súťaži „Prečo som na svete rád“
Mária Minichová, 2.B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoslovenskom Korešpodenčnom seminári z chémie v kategórii juniori
Marek Kuriš, 2.D
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Peter Balčirák, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatike v kategórii B
Monika Duchoňová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
Lucia Lacková, 3.A, Mário Krajči, 2.F
1. miesto v krajskom kole SOČ
4. miesto na celoštátnom kole SOČ v odbore Geovedy
na súťaži EUCYS získali čestné uznanie
Iveta Kršková, 3.B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie A
Roman Kučera, 3.B
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
bronzová medaila na 43. medzinárodnej chemickej olympiáde v tureckej Ankare
Jozef Prieboj, 3.B
2. miesto v celoslovenskom Korešpodenčnom seminári z chémie v kategórii seniori
Petra Lörincziová, 3.C
1. miesto na krajskom kole SOČ
na národnom kole súťaže EUCYS získala 1. miesto a postúpila do medzinárodného kola tejto súťaže
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády kategória A
Patrícia Moráviková, 3.C
1. miesto v 10. ročníku medzinárodného projektu Pátranie po predkoch v kategórii stredné školy
William Richter, 3.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku kategórie 2B
5. miesto v celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku kategórie 2B
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Miroslava Lukačková, 3.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Viktória Richterová, 3.E
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Martin Beták, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Martin Mečiar, 4.B
3. miesto v celoslovenskej súťaži iBobor v kategórii Senior
Miloš Perniš, 4.B
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B s prácou História Banských stavieb v Prievidzi
Katarína Stratená, 4.C
1. miesto v krajskom kole s prácou: Židia na území Prievidze pred 2. svetovou vojnou
7. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády kategórie A
Mária Halašková, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Lýdia Chríbiková, 4.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Marek Šimon, 4.D
4. miesto v celoštátnom kole XIII. ročníka olympiády ľudských práv
Marek Vician, 4.D
1.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii A
2. mieste v celoštátnom kole Chemickej olympiády v kategórii A
Katarína Jusková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii D
Lenka Jusková, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii D
Roberta Dolinská, 4.G
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Andrej Guráň a Martin Mravec, 4.G
1. miesto v regionálnom kole SOČ s prácou Redakčný systém MOJWEB.EU
4. miesto v celoštátnom kole SOČ s prácou Redakčný systém MOJWEB.EU

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza