EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2014/2015

19. 6. 2015

Mladí reportéri úspešní aj v medzinárodnej súťaži

V dňoch 3. - 5. júna 2015 sa Banská Štiavnica zmenila na miesto, kde sa stretli Mladí reportéri pre životné prostredie. Kvalifikovaní odborníci pripravovali "mladých reportérov" pre novinársku prax. Ukázali im, ako efektívne pracovať v tíme i samostatne. Uviedli ich do tajov pútavého písania, ...

15. 6. 2015

Ocenenie ministrom

Dňa 28.5.2015 prevzala PaedDr. Eleonóra Porubcová - riaditeľka Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi, z rúk generálneho riaditeľa IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže Mgr. Rastislava Pavlíka Cenu pre najlepšiu školu v oblasti neformálneho vzdelávania, ktorú udelilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl počas ...

4. 6. 2015

95. výročie školy

Fotky z akcie.

13. 5. 2015

Golf

Dňa 5. 5. 2015 sa konali v golfovom rezorte Penati Golf na ihrisku Heritage course Majstrovstvá stredných a základných škôl. Tieto majstrovstvá zorganizovala už štvrtý rok Slovenská golfová asociácia pod záštitou Slovenského olympijského výboru.

Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 16 škôl, ktoré sa skladali z 54 juniorov.

Turnaj bol vypísaný pre minimálne 2 členné až trojčlenné družstvá a aj pre jednotlivcov.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza reprezentovali žiačky - Ema Dzuriková, Katarína Drgoňová a Lucia Ujhelyiová - všetko odchovankyne z Golfového klubu Agama v Koši.

Sme veľmi radi, že sa dievčatám podarilo zabojovať a obsadili tak krásne tretie miesto. / Na prvom mieste skončili žiaci zo Súkromného Slovanského gymnázia, druhé miesto obsadilo Gymnázium Piešťany/.

Veľkým úspechom bolo aj ocenenie Emy Dzurikovej, ktorá sa umiestnila so 78 ranami na treťom mieste v kategórii jednotlivcov.

12. 5. 2015

Majstri Slovenska v basketbale

Naše basketbalové družstvo chlapcov pod vedením Mgr. J. Uhrína zaznamenalo ďalší vynikajúci úspech, stali sa Majstrami Slovenska 2015.

V dňoch 5. až 7. mája 2015 sa v Trnave konala celoštátna olympiáda stredoškolákov SR, Gaudeámus Igitur 2015, ktorá ...

30. 4. 2015

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 13. - 14. apríla 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku. Večer 13. apríla bola pre súťažiacich prichystaná večerná prehliadka Bratislavy s francúzskym výkladom. Nasledujúci deň si tí najlepší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje znalosti z francúzskeho jazyka.

Žiaci z našej školy zabojovali a priniesli si nasledovné ocenenia:
Martin Kadaši (kvinta) – 5.miesto, kategória 2A
Laura Kršková (4.F) – 7.miesto, kategória 2B
Radmila Štangová (4.E) – 1.miesto, kategória 2C - frankofónni

Ceny a diplomy žiakom odovzdali riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave - Michel Pouchepadass, jazyková attaché - Emmanuelle Daill, prezidentka Asociácie učiteľov francúzskeho jazyka SAUF – Jana Bírová.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa energie a entuziazmu v ďalšom štúdiu francúzskeho jazyka.

Ľudmila Zaujecová

24. 4. 2015

Deň Zeme

Hoci sa oficiálne Deň Zeme začína až 22.apríla, Študentská rada G. V. B. N. PD sa rozhodla pripraviť sa naň už o niečo skôr a to už 17. apríla. Pýtate sa ako? Prostredníctvom predaja nápoja pri vstupe do školy za symbolickú čiastku 0,20 EUR sa vyzbierala časť financií, za ktoré sa zakúpili stromčeky na výsadbu. So zakúpenými stromčekmi sa samozrejme pracovalo aj ďalej a to už počas Dňa Zeme 22. 4. 2015, kedy sa študenti a obzvlášť pani profesorky Zaujecová, Lančaričová a Faráriková a jediný pán medzi dámami pán profesor Opálený aktívne zapojili do ich výsadby. Triedam 1.A, 1.F, 3.D a 3.F, ďakujeme za venovanie sa výsadbe a upratovaniu počas ich hodín telesnej výchovy. Rovnako ďakujeme aj ostatným zapojeným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii Dňa Zeme na G.V.B.N PD.

Pevne veríme, že sa vám výsledok našej práce bude páčiť a stretneme sa aj budúci rok!

ŽŠR GVBN PD

20. 4. 2015

Mladí reportéri

V školskom roku 2014/2015 sa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského zapojilo do kampane LITTER LESS pre menej odpadu, ktorej cieľom je vzdelávať žiakov a pedagógov o dôležitosti minimalizácie odpadu.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je medzinárodný vzdelávací program pre udržateľný rozvoj, koordinovaný Nadáciou pre evnironmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE). Spolu s programom Eco-Schools majú ...

10. 4. 2015

„Es schläft ein Lied in allen Dingen...“

Pod názvom „Es schläft ein Lied in allen Dingen ...“ („V každej veci sa ukrýva pieseň ...“) prebieha projekt spolku Deutsche Gesellschaft e.V. Jeho cieľom je v piatich krajinách (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko a Slovensko) prostredníctvom dvoch profesionálnych rozprávačov z Nemecka v priebehu jedného týždňa priblížiť širokej verejnosti čaro rozprávania príbehov.

Naše gymnázium sa zúčastnilo projektu 26. marca 2015. Zavítali k nám dve profesionálne rozprávačky ...

10. 4. 2015

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Dňa 8. apríla 2015 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR, do ktorého sa naša škola zapojila po prvý raz. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku, ktorý súťaž slávnostne otvoril. Obstáli sme úspešne, obsadili sme krásne 3. miesto spomedzi 11 súťažiacich tímov. Prvé dva víťazné tímy postúpili na finálové kolo v Chebe v Českej republike. Súťažilo sa v trojčlennom kolektíve, tím našej školy tvorili Bronislav Sebastian Hudek (III.C), Patrik Hanzel (III.D) a Laura Ďuriačová (II.F). Súťažiaci si merali svoje sily v náročných testových úlohách z obdobia druhej svetovej vojny a vzťahov k Slovenskej republike a Protektorátu Čechy a Morava. Zúčastneným vyslovujeme úprimný obdiv a prajeme mnoho síl do ďalšej práce.

PhDr. Monika Siváková

1. 4. 2015

Krajské kolo dejepisnej olympiády – úspech našich žiakov

Dňa 30. marca 2015 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka dejepisnej oklympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli úspešnými riešiteľmi a dosiahli vynikajúce umiestnenie.

Tomáš Hrdý (II.B) sa v kategórii A umiestnil na 1. mieste, prezentoval prácu Druhá svetová vojna – druhá strana mince (Príbehy spod Temešskej skaly).

Marcela Mináriková (II.F) sa v kategórii B umiestnila na 2. mieste, obhajovala prácu M. R. Štefánik a jeho cesty.

Obom študentom srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30. apríla až 2. mája 2015.

Konzultantka PhDr. Monika Siváková

27. 3. 2015

Beseda s Miklošom

Fotky

17. 3. 2015

NAŠI ŠPANIELČINÁRI NAJLEPŠÍ NA SLOVENSKU

V dňoch 10. - 11. marca 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Pri tejto príležitosti sa v predvečer olympiády uskutočnilo stretnutie učiteľov španielskeho jazyka a členov Celoštátnej komisie OŠJ, po ktorom nasledoval kultúrny program pre všetkých účastníkov. Vystúpili na ňom slovenskí a kubánski hudobníci a tanečná skupina Miguela Méndeza (Dominikánska republika). Na druhý deň už naši žiaci súťažili spolu s víťazmi ostatných krajov v štyroch jazykových zručnostiach, a to v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a v slovnej zásobe, v písaní slohovej úlohy a vo vedení dialógu na danú tému so Španielmi a Latinoameričanmi. Vo veľmi silnej konkurencii excelovali, a preto na slávnostnom vyhodnotení výsledkov v Zrkadlovej sieni Primaciáleho paláca v Bratislave prebrali medaily, diplomy a ceny priamo z rúk jeho Excelencie Félixa Valdésa, veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku.

Umiestnili sa nasledovne:

Kategória A - 2. miesto - ALEXANDRA DUŠKEVIČOVÁ (2.B) víťazstvo nám uniklo o 0,5 bodu
Kategória B - 1. miesto - LUCIA HROMADOVÁ (3.F)
Kategória C - 1. miesto - RÓBERT ČIČMANEC (4.B)

Všetkým trom srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu španielčiny!

PK románskych jazykov

12. 3. 2015

Najúspešnejší športovci za rok 2014

Medzi ocenenými športovcami za rok 2014 v okrese Prievidza sú aj žiaci našej školy: Jakub Pasovský, Matej Škultéty, Ema Brázdová, ...

11. 3. 2015

11. ročník International Masterclasses

Študenti našej školy (Dávid Gross, Martin Kaplán, Marián Grác, Adam Hlaváč, Tomáš Čavojský , Marek Kotian, Nikolas Klementovič a Martin Kavka) sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu.

Príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky a Európskou organizáciou pre jadrový výskum.

V piatok 6. marca mohli naši študenti v priestoroch TnUAD spolu s fyzikmi z CERN-u objavovať a skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového urýchľovača. Súčasťou podujatia boli prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl vesmíru slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. Zoznámili sa aj s Higgsovými bozónmi, ktoré vedci objavili len nedávno. Následne si vyskúšali prácu vedcov a výsledky výskumu vyhodnocovali na detektore hadrónového urýchľovača.

Účelom podujatia je bol rozvoj prírodovedných a technických kompetencií žiakov stredných škôl pod záštitou IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERN-u.

9. 3. 2015

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Fotky

4. 3. 2015

Black & White Retro Ball GVBN PD 2015

Po minuloročnom Valentínskom plese sa študenti Gymnázia V. B. Nedožerského rozhodli tématiku plesu poňať o niečo ležérnejšie a elegantnejšie. Black & White Retro Ball nahradil srdiečka a romantiku za spomienky na módu a hudbu predošlých storočí. Okrem elegantných odevov ste sa mohli počas večera kochať aj úvodným tancom Matúša Hagaru a Barbory Hagarovej a tancom skupiny Mimikry. Ak však namiesto pohybu uprednostňujete len letmé počúvanie hudby... Tak ste na nesprávnej adrese, pretože Alexandra Gaherová vás určite len pri letmom počúvaní nenechala a postarala sa o skutočný zážitok. Vyvrcholením programu bola ohňová show v podaní Evy Hvozdíkovej a dlhoočakávaná tombola s hlavnou cenou od spoločnosti Orange Slovensko. Takisto ďakujeme aj sponzorom: primátorka mesta Prievidza JUDr.Katarína Macháčková, prednosta obvodného úradu v Prievidzi JUDr. Jozef Stopka, TRIKOSTRAV s. r. o., Complete Party Service Prievidza, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. František Kuffer, Creative studio, ISSO, Autoškola Hanzel, AZET PD - reklamná agentúra, Minigolf PRIEVIDZA, Kníhkupectvo EZOP PRIEVIDZA, ePlay, Michal Dobiaš, Pepperoni PRIEVIDZA, Ľuba Lomnická, Daffer s. r. o., Cukráreň Emily, SAD Prievidza, AkadSoch. Dušan Hagara, Nestlé Prievidza, BOZPO, Marcela Svitková, ZEDER, Nechtové štúdio Pazúrik, Poľovnícke, rybárske a chovateľské potreby EKOL a Kozmetický salon Perfect. Aj o tomto nás počas večera informovali moderátori Ivana Jánošková a Tomáš Šrámek. Samozrejme nemôžeme opomenúť, že počas celého plesu ste sa stávali terčom objektívov Ivana Kadlečíka a Kristíny Rabatinovej. No a v neposlednom rade patrí obrovské poďakovanie aj vedeniu školy a predovšetkým p. profesorkám Mgr.Marte Lančaričovej a Mgr.Marcele Farárikovej. Pevne veríme, že Black & White Retro Ball sa vám páčil a stretneme sa aj o rok na plese.

S pozdravom členovia ŽŠR GVBN PD :)

26. 2. 2015

Beseda o možnosti vysokoškolského štúdia v anglickom jazyku

Dňa 25. februára sa naši študenti stretli s bývalými gymnazistami Matúšom Jančekom a Petrom Wittemannom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v Dánsku. Peter a Matúš na besede rozprávali o svojich zážitkoch, skúsenostiach a pridali aj pár praktických rád o tom, ako sa na štúdium v angličtine v cudzom prostredí pripraviť. Študenti sa dozvedeli informácie o spôsobe výučby, možnostiach ubytovania, ale aj o užitočných kontaktoch. Hosťom srdečne ďakujeme za inšpiratívne rozprávanie a veríme, že sa medzi nás opäť radi vrátia.

Mgr. Erika Hoppanová

26. 2. 2015

MEDZINÁRODNÝ PROGRAM VÝMENY ŽIAKOV

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
V minulom a aj v tomto školskom roku sa nám podarilo realizovať niekoľko výmen žiakov medzi Španielskom a Slovenskom. Pobyt v španielskej rodine a zároveň aj hosťovanie španielskeho študenta si už vyskúšali tri študentky našej školy. V šk. roku 2013/2014 to boli tretiačky Katka Šušmáková a Lenka Vrecková v španielskom meste León a v tomto šk. roku to bola štvrtáčka Dominika Levandovská v hlavnom meste Španielska v Madride. Dominika rovnako ako aj Daniel Maté, 17-ročný španielsky chlapec, s ktorým spoločne strávila 4 týždne, sa s nami podelili o svoje zážitky, dojmy a fotografie.

Predmetová komisia románskych jazykov

26. 2. 2015

VŠETKO O ŠPANIELSKOM JEDLE - TODO SOBRE LA COMIDA ESPAÑOLA

V utorok 10. februára 2015 žiaci španielskeho jazyka II.B a II.F triedy spolu so svojou profesorkou španielčiny PhDr. Ľudmilou Kupkovou strávili zábavné popoludnie venované španielskej kuchyni.

Žiaci, rozdelení do skupín predstavujúcich španielske reštaurácie alebo tapas bary, pripravili ukážky španielskych tapas (rôzne druhy malých studených aj teplých jedál, jednohubiek, ktoré sa v baroch a reštauráciách v Španielsku podávajú k nápojom) a oboznámili spolužiakov s receptami na ich prípravu. Jeden zo skupiny (čašník) ostatným (hosťom cudzincom) predstavil denné menu svojej reštaurácie pozostávajúce z niekoľkých druhov predjedla, hlavného jedla, dezertov a nápojov a objasnil, z čoho sa jedlá skladajú. Ďalej skupinky predstavili 1 španielsku potravinu dovezenú na Slovensko, ktorú našli na pultoch v našich obchodoch. Neskôr žiaci riešili súťažné aktivity, ktoré si pre nich pripravili tímy súperov (pexesá, krížovky, dialógy, odpovede na otázky, priraďovanie potravín k obchodom). Po celý čas pritom zbierali body, ktoré mohli vo finále premeniť na známky - jednotky. Po uzavretí tejto časti popoludnia sa všetci spolu pustili do prípravy nealkoholickej sangríe (nápoj z červeného vína, ovocnej šťavy a ovocia), andalúzskeho gazpacha (studenej zeleninovej polievky) a zemiakovej tortilly, ktoré neskôr poslúžili ako občerstvenie pre všetkých.

Určite si podobnú akciu na ďalšiu zaujímavú tému spoločne pripravíme znova a vyskúšame si tak svoje jazykové schopnosti a reakcie v simulovaných situáciách a zábavnou formou si precvičíme slovnú zásobu na tému, ktorej sa venujeme na hodinách.

Dodatočne ďakujem všetkým žiakom za vytvorenie vynikajúcej atmosféry a za zodpovedný prístup k príprave úloh!

PhDr. Ľudmila Kupková

26. 2. 2015

MONIKA TUŽINSKÁ ZÍSKALA 3. MIESTO NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V AEROBIKU

Majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiačok stredných škôl sa konali v Žiari nad Hronom a nominovalo sa na ne 80 pretekárok z celého Slovenska.

Súťažilo sa v štyroch kolách, každé kolo trvalo 50 minút a predstavovalo iný aerobikový štýl. Po každom kole bola 10 minútová prestávka na regeneráciu. Rozhodkyne po druhom kole pristúpili k vyraďovaniu súťažiacich a do tretieho kola vybrali tridsiatku najlepších. Medzi nimi aj naše reprezentantky Danielu Kozmonovú (3.B) a Moniku Tužinskú ( VIII). Pre Moniku to boli už štvrté majstrovstvá a jasne ukázala skvelú formu a celú súťaž si užívala. Jej výborný výkon neušiel pozorným očiam rozhodkýň a vybojovala si bronzovú medailu. Gratulujeme!

Monika je obrovskou fanúšičkou Zumby a aj profesionálnou Zumba inštruktorkou. Počas Dňa otvorených dverí nášho gymnázia dňa 7. marca o 10:00 hodine bude Monika viesť lekciu Zumby. Všetci, kto máte chuť si zacvičiť ste srdečne vítaní.

Mgr. Marta Lančaričová

12. 2. 2015

Spevácky zbor Vavrinec na plese

Speváčky a hudobníci školského speváckeho zboru Vavrinec dňa 24. januára 2015 reprezentovali školu svojím spevom a pôsobivým hudobným doprovodom v rámci otvárania gymnaziálneho plesu v Dome kultúry v Prievidzi. Veľká vďaka patrí aj svadobným salónom Milady z Prievidze a Ružové sny z Bojníc, ktorí k tejto vzácnej príležitosti zapožičali slávnostné spoločenské šaty.

PhDr. Monika Siváková

15. 1. 2015

Vianočný bazár

Už 19.decembra bolo cítiť vianočnú atmosféru nielen v uliciach mesta Prievidza, ale aj na Gymnáziu V.B. Nedožerského. Hneď pri vstupe do budovy školy nás omámila vôňa vianočného punču a horúcej čokolády, rozhodli sme sa ju teda nasledovať. Zaviedla nás až priamo ku stánkom, kde sme si mohli všimnúť rôzne ručne vyrábané ozdoby a iné drobnosti od študentov, ale aj od centra Domino, ktoré predávali študentky z 3.F pod vedením pani prof.Klačanskej. Okrem tohto centra sa do vianočného bazáru zapojili aj organizácie ako Úsmevy pre deti a Amnesty International. Takisto podporu akcii prejavila aj tanečná škola Xoana, ktorej vystúpenie spolu s vystúpením školského zboru Vavrinec a skupiny chlapcov znašej školy sme si mohli pozrieť v telocvični počas bazáru. Dôležité je spomenúť, že celý výťažok z akcie bol odovzdaný na detskú onkológiu a nejednalo sa o malú sumu, ale o 209,71eur. Za túto sumu patrí zásluha najmä študentom ktorí mali stánky (no obzvlášť študentom III., 1.E, 1.A, ktoré odovzdali celý výťažok zo svojich stánkov) a pani profesorkám Mečiarovej, Sivákovej, Záujecovej. Nemôžeme opomenúť ani iných vyučujúcich, ktorí pomáhali triedam pri tvorbe stánkov a takisto veľké ďakujem patrí pani zástupkyni Homolovej za pomoc pri organizácii a spoluprácu so ŽŠR GVBN PD.

15. 1. 2015

Amnesty International – beseda o ľudských právach

Dňa 11. decembra 2014 triedy III.D a VII v rámci hodiny občianskej náuky absolvovali kampaň, ktorú pre nás pripravili aktivistky organizácie Amnesty International a zároveň študentky našej školy - Bibiána Krausková (IV.F), Janka Kováčová (IV.F) a Deana Juríková (IV.F). Mali sme možnosť oboznámiť sa s tým, ako pracuje ľudsko-právna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1961 a prináša nádej tisícom ľudí, ktorých základné ľudské práva sú i dnes porušované. V rámci tejto organizácie sa vytvárajú skupiny, ktoré píšu listy vládam jednotlivých krajín a apelujú na nich, aby s porušovaním ľudských práv prestali. Členovia skupín tiež informujú širokú verejnosť formou výstav, diskusií či premietania krátkych filmov, kde zverejňujú životné príbehy ťažko skúšaných ľudí z rôznych kútov sveta, ktorých portréty sú zachytené na plagátoch či informačných letákoch. Mobilizovaním verejnosti môžeme aj my vyvíjať tlak na vlády či politické skupiny a prostredníctvom písania listov pomôcť ľuďom, ktorých základné ľudské práva sú i v súčasnosti porušované.

Nikola Kúdelová, III.D

5. 1. 2015

Titul majsterky Slovenska SŠ v zrýchlenom šachu

Dňa 11.12.2014 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v zrýchlenom šachu na gymnáziu V.P. Tótha na Malej hore v Martine. Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl 2 x 15 min. + bonus 5 sekúnd na ťah.

Našu školu reprezentovali víťazi Trenčianskeho kraja Veronika Gažiková (1.D) a Igor Hoppan (1.A). Silvia Žákovičová, ktorá sa na majstrovstvách kraja umiestnila na 3. mieste si taktiež vybojovala svojím umiestnením účasť na Majstrovstvách Slovenska.

Z Martina sme odišli s titulom Majsterky Slovenska, ktorý získala Veronika Gažiková.

Gratulujeme!

17. 12. 2014

Beseda

Dňa 3.12.2014 sa študenti 2.F a 3.D zúčastnili na jedinečnom projekte vzdelávania v problematike domáceho násilia. Žiaci získali základné informácie o formách násilia, o zdravých mužských a ženských vzoroch, o tom ako odhadnúť potenciálneho agresora a kde hľadať v rizikových situáciách pomoc. Projekt vznikol vďaka partnerskej spolupráci Aliancie žien a firmy Avon, ktorá ho finančne podporuje.

Mgr. Marcela Faráriková

17. 12. 2014

Burza stredných škôl

Dňa 28. 11. 2014 sa Gymnázium V. B. Nedožerského prezentovalo na "Burze informácií SŠ" v Prievidzi. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom 9. ročníkov základných škôl, ktorí stoja pred výberom študijného alebo učebného odboru.

Naši študenti na akcii predstavili okrem všeobecnej, prírodovednej a spoločenskovednej triedy aj novinku pre školský rok 2015/2016 – možnosť študovať v jazykovej triede.

Potešil nás veľký záujem zo strany žiakov základných škôl o našu školu ako aj informácie o tom, že naše gymnázium si udržiava veľmi dobré hodnotenie verejnosti.

K spríjemneniu celého dopoludnia prispelo vystúpenie nášho speváckeho zboru Vavrinec, ktoré navodilo krásnu vianočnú atmosféru.

Mgr. Marcela Faráriková

17. 12. 2014

Exkurzia do vianočnej Viedne

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa žiaci VI, I.D, II.C a III.C a spolu s nimi aj pani profesorky Marta Bartošová a Ingrid Samašová nechali očariť vianočnou atmosférou Viedne.

Exkurzie sme sa zúčastnili dňa 10.12.2014 a celý deň sme mali bohatý program. Začal sa pri pomníku Márie Terézie, odtiaľ viedla naša cesta do ...

10. 12. 2014

Vicemajsterky Slovenska klubov 2014

Foto

10. 12. 2014

Daruj krv

Fotogaléria

6. 12. 2014

Starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdce navždy

Popoludnie na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského bolo 27. novembra 2014 venované starým rodičom, našim drahým starkým, babkám i dedkom. Podujatie organizované študentmi osemročného gymnázia sa stalo už milou tradíciou. Pozvanie prijali naši hostia v hojnom počte a s dojatím si vypočuli vyznania svojich vnukov a vnučiek naplnené láskou, úctou ale i humorom. V očiach hostí sa objavili slzičky ale i úsmev pri sledovaní kultúrneho programu, v ktorom sa striedali piesne, scénky, klavírne skladby, ale i hra na gajdách. Zaujali i mladí interpreti ľudových i populárnych piesní, hudobníci, tanečnice i študent, ktorý svoje vyznanie starým rodičom predniesol v raperskom rytme.

Dúfame, že naše stretnutie so starými rodičmi sa stalo súčasťou predvianočnej atmosféry a tešíme sa o rok – DOVIDENIA...

Nikola Hergelová, tercia

6. 12. 2014

Exkurzia z občianskej náuky v Národnej rade SR

Dňa 3. decembra 2014 sa žiaci septimy, tretích a štvrtých ročníkov pod vedením vyučujúcich PaedDr. Kataríny Rajcigelovej a Mgr. Moniky Sivákovej zúčastnili exkurzie z občianskej náuky. V prvej časti si prezreli výstavné priestory Bratislavského hradu, od korunovačnej veže, po výstavu o 1. svetovej vojne, obrazáreň, hudobnú sieň, Svätoštefanskú korunu, expozíciu o Etruskoch z Perugie, dokumentáciu k rekonštrukcii hradu a pamätné medaily z korunovácie habsburských panovníkov. Druhú časť exkurzie tvorila návšteva budovy Národnej rady SR, kde po úvodnom slove lektora a krátkom stretnutí s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom sa žiaci presunuli na balkón rokovacej sály, kde boli na krátku chvíľu účastní rokovania o štátnom rozpočte na rok 2015. Nasledoval presun do priestorov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, kde sa uskutočnila beseda s poslancom NR SR Danielom Lipšicom, na ktorej pán poslanec odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v súdnictve, možností očisty slovenskej politickej scény a svojej ministerskej kariéry.

Mgr. Monika Siváková

25. 11. 2014

Monika Tužinská – majsterka trenčianskeho kraja v aerobiku

Dňa 19. 11. 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo v aerobiku stredných škôl. Našu školu reprezentovalo sedem pretekárok. Najúspešnejšia bola Monika Tužinská / VIII/ , ktorá si vybojovala prvé miesto a postup na majstrovstvá Slovenka. V prvej desiatke sa umiestnila aj Daniela Kozmonová /3.B/, ktorá tiež postúpila na majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme.

Mgr. Marta Lančaričová

25. 11. 2014

Nenápadní hrdinovia

V dňoch 15. - 17. 11. 2014 reprezentovali našu školu Nikola Kúdelová (3.D), Veronika Hepnerová (3.D) a Denisa Mikušová (2.D) na celoslovenskej konferencie projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom a umiestnili sa v zlatom pásme. Gratulujeme.

Eva Juríčková

25. 11. 2014

Master Of Rhetoric

Dňa 13. novembra 2014 sa naši študenti Ivana Jánošková II.E, Tomáš Šrámek III.B a Erik Doboš III.A zúčastnili 1. ročníka krajskej súťaže v anglickom jazyku Master Of Rhetoric v Trenčíne.

Študenti z viacerých stredných škôl Trenčianskeho kraja súťažili v dvoch súťažných kolách a v dvoch kategóriach o post najlepšieho anglického rečníka. Rozdelení boli do dvoch kategórií: prvá – mladší študenti 1. a 2. ročníka, druhá – starší študenti: 3. a 4. ročník stredných škôl. Prvá disciplína bola spoločná pre obidve kategórie a študenti sa v nej predstavili ako hovorcovia svojich škôl s pripraveným prejavom, v ktorom poukázali na najlepšie a najsilnejšie stránky svojich stredných škôl. Druhou disciplínou pre mladších žiakov (1. a 2. ročník SŠ) bolo odprezentovať vtipný komentár na obrázky v prezentácii. Druhou disciplínou pre starších žiakov (3. a 4. ročník SŠ) bolo pripraviť si úvodné slovo a uviesť súťažiaceho s jeho pesničkou na základe pozretého videozáznamu zo speváckej súťaže. Odbornú porotu tvorili vyučujúci študentov, ktorí sa zapojili do súťaže.

Vo veľmi silnej konkurencii sa Tomášovi Šrámkovi z III.B podarilo získať fantastické 1. miesto.

Srdečne gratulujem a zároveň by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým trom študentom za prípravu a účasť na tejto súťaži.

Mgr. Mária Čilek, PK ANJ

11. 11. 2014

Okresné kolo aerobik maratónu

Okresné kolo aerobik maratónu sa uskutočnilo 23.10.2014 v telocvični nášho gymnázia. Súťaže sa zúčastnilo 75 dievčat so všetkých stredných škôl okresu. Cvičilo sa päť súťažných kôl a každé kolo iný aerobikový štýl. Pretekárky absolvovali salsu , aerobik s overbalmi , taeboo, aerobik- body work a zumbu. Bronz získala Miriam Štorcelová / 4.B/, striebro Michaela Jurenková /4.E/ a zlato Monika Tužinská /VIII/.

Mgr. Marta Lančaričová

11. 11. 2014

Malý skutok pre veľkého človeka

Osud pána Alfréda Kardoša nás tak veľmi zaujal, že sme sa rozhodli pre neho niečo malé urobiť. Dlho sme neváhali a rozhodli sme sa zútulniť miestnosť, kde sídli Konfederácia politických väzňov v Prievidzi.

Keď sme za pánom Kardošom prišli prvýkrát, s cieľom vypočuť si jeho životný príbeh, boli sme nepríjemne prekvapené. On, čo celú mladosť strávil vo väzení alebo v bani, dokonca i na samotke sa teraz musí stretávať s priateľmi – bývalými politickými väzňami v suteréne, v miestnosti za mrežami. Ako sám ironicky podotkol: „Sme na podzemie zvyknutí.“

Zatečené, dávno neomaľované steny, všade samý prach. Ponuré prostredie vyžarovalo len veľmi málo pozitívnej energie. Naším cieľom bolo vymaľovať steny a upratať, aby sa tu lepšie cítil. Pri písaní našej práce sme získali z internetu aj archívu fotografie z jeho mladosti, ktoré už dávno postrácal alebo ktoré dokonca ani nikdy nevidel. Použili sme ich na výzdobu stien.

Teší nás, že teraz je miestnosť oveľa príjemnejšia a dúfame, že vždy keď pán Kardoš do nej vstúpi si na nás spomenie.

študentky Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza
Nikola Kúdelová, Veronika Hepnerová, Denisa Mikušová

6. 11. 2014

Fyzikálna exkurzia

V dňoch 22. až 26. 10. 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi z tried: II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, III.A, IV.E fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Exkurziu s nimi absolvovali pani profesorky Šimurková a Pastieriková.

V stredu 22. 10. večer sa vydali na dlhú cestu autobusom do spomínaného Švajčiarska. Na druhý deň v skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde ...

6. 11. 2014

Vynikajúci úspech našej študentky

Naša študentka Veronika Gažíková (I.D) sa v dňoch 15. septembra - 29. septembra 2014 zúčastnila Majstrovstiev sveta v šachu mládeže do 16 rokov. Súťaž sa uskutočnila v exotickom Durbane (Juhoafrická republika) a Veronika medzi 80 súťažiacimi z celého sveta obsadila vynikajúce 3. miesto. Gratulujeme!

23. 10. 2014

Úspech našich žiakov

Žiak Matej ŠKULTÉTY sa zúčastnil v sobotu 18. 10. 2014 v Michalovciach Majstrovstiev Slovenskej republiky dorastencov v džude, kde obsadil krásne 2. miesto v hmotnosti +90 kg. Matej trénuje v TJ SOKOL Prievidza od roku 2007 a toto bol vrchol jeho drorasteneckej sezóny. Žiak David HABARA skončil na 5. mieste vo váhe do 81 kg.

Ľudovít Škultéty - predseda a tréner TJ SOKOL Prievidza

23. 10. 2014

Poznávací zájazd Švajčiarsko – Francúzsko – Monako

V dňoch 25. – 30. septembra naše gymnázium v spolupráci s cestovnou kanceláriou MADO uskutočnila poznávací zájazd Švajčiarsko – Francúzsko – Monako. Cestovalo sa autobusom, pričom 3 noci sme boli ubytovaní v hoteloch.

Zúčastnili sa ho prevažne žiaci 3. ročníka, ale nechýbali medzi nami aj mladší. Cestovali sme cez Rakúsko, Nemecko až do Švajčiarska, kde sme skoro prestali dýchať pri pohľade na alpské serpentíny. Prechádzali sme horským priesmykom Furka Pass (2436m) a vstúpili sme tiež do jaskyne vyhĺbenej v Rónskom ľadovci. Naša cesta pokračovala do centra zimných športov vo Francúzsku - Chamonix, odkiaľ sme sa vyviezli lanovkou do výšky 3842m na vrchol Aiguille du Midi a Mont Blanc sme mali ako na dlani. Odtiaľ sme sa presunuli do Annecy, nádherného mestečka ležiaceho na rovnomennom jazere. Na druhý deň sme svojou návštevou poctili Avignon, Pont du Gard a mesto známe filmovým festivalom - Cannes. Potom nasledovalo krásne Monte Carlo (Monaco), Grasse, kde sme navštívili jednu z najznámejších parfumérii vo Francúzsku, Fragonard. V Antibes sme si vychutnali večernú atmosféru prímorského mestečka. A v neposlednom rade sme si naplno užili aj posledný deň nakupovaním suvenírov, kúpaním sa v mori a polihovaním na 7 kilometrov dlhej Anglickej promenáde v Nice. Potom nasledovala už len dlhá nočná cesta domov cez Taliansko a Rakúsko.

Ďakujeme pani profesorkám Cigáňovej a Zaujecovej, že s nami takýto výlet podnikli a pripájame aj zopár fotiek z nezabudnuteľného poznávania.

Marcela Mináriková, II.F

23. 10. 2014

Študent našej školy po prvýkrát na Medzinárodnej geografickej olympiáde

12. - 18. augusta 2014 sa v poľskom Krakove konala Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO). Prvýkrát v histórii nášho gymnázia sa jej zúčastnil náš študent Róbert Čičmanec (IV.B).

23. 10. 2014

Vynikajúci úspech na medzinárodnom poli

Zážitky Miroslavy Palackovej z Medzinárodnej chemickej olympiády vo Vietname

23. 10. 2014

Vynikajúci úspech na medzinárodnom poli

Študentka nášho gymnázia, Miroslava Palacková (IV.A), získala na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji vo Vietname striebornú medailu. Táto súťaž sa konala 20. - 29. júla 2014 a našej študentke konkurovalo 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta. Gratulujeme, Mirka !!!

17. 10. 2014

Beseda s venezuelskými volejbalistami

V pondelok 6. 10. 2014 mali žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia výnimočnú príležitosť dozvedieť sa opäť viac o Venezuele, jednej z turisticky najzaujímavejších juhoamerických krajín. Ako a kde? Na besede organizovanej na pôde školy, a to priamo od troch Venezuelčanov, ktorí sú túto sezónu súčasťou kádra prievidzských volejbalistov. Dvoch nováčikov blokára Emersona Rodrígueza a nahrávača Carlosa Julia Paeza po príchode do Prievidze najviac šokoval teplotný rozdiel. Kervin Piñerua, ktorý u nás začína už druhú sezónu, je už na našu klímu zvyknutý, ba dokonca, obľúbil si aj bryndzové halušky. Volejbalu sa venujú od svojich 12tich a 15tich rokov a žiakom španielčiny porozprávali o súčasnej politickej a nepriaznivej ekonomickej situácii vo Venezuele, o typických venezuelských jedlách, o slávení vianočných a iných sviatkov, o školskom systéme a známkovaní žiakov vo Venezuele, o svojich jazykových znalostiach, ale aj o tom, ako komunikujú s inými hráčmi počas tréningov a zápasov. Odpovedali na otázky o zložení obyvateľstva aj o zachovávaní tradícií a živote domorodých kmeňov. Žiakov zaujímal aj rozdiel medzi spisovnou španielčinou "el castellano" a jej venezuelským dialektom. Na záver všetkých študentov pozvali na najbližší zápas, ktorý odohrali 11. 10. 2014 proti Nitre.

Želáme im veľa úspechov.

PhDr. Ľudmila Kupková, predsedníčka PK románskych jazykov

13. 10. 2014

Dni nezábudiek 2014

V jesenných mesiacoch bola realizovaná destigmatizačná kampaň a zbierka na podporu duševného zdravia. Zbierka v uliciach Slovenska sa realizovala tromi spôsobmi.

Tlačovou formou rôznych reklamných letákov a plagátov, konferenciou a uličnou formou, ktorá sa konala od 11.9. - 14.9. 2014. Ako dobrovoľníci sa tejto zbierky zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia.

Zapojila sa trieda 2.E, 2.F a 3.F. Uličná forma spočívala v rôznych stanovištiach na rôznych miestach, kde bola vždy jedna dvojica študentov. Ľudia mohli prispieť ľubovoľnou sumou výmenou za nezábudku.

Laura Modrianska, trieda 2.F

9. 10. 2014

KALOKAGATIA 2014

Dňa 25. 9.2 014 sa uskutočnil 8. ročník krajskej orientačno-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2014“ v Trenčíne. Súťaž je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a je orientačným, športovo branným behom v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýčenej trati je 6 kontrolných stanovíšť, na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti: geografickej zdravotnej, histórie, športu, dopravy, civilnej obrany, BOZ a pod.

Naši študenti v silnej konkurencii 12 škôl Trenčianskeho kraja obsadili pekné 2. miesto. Družstvo tvorili:
Barbora Francová 4.A
Dávid Gross 4.A
Jakub Gaži 4.E
Kristína Rabatinová 2.A
Lukáš Pavlíček 3.A

Srdečne blahoželáme!!!

Vedúca družstva: Vlasta Dobrotková

5. 9. 2014

Otvorenie šk. roka 2014/2015

Fotky zo slávnostného otvorenia školského roka 2014/2015

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza