EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

17. 2. 2018

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, 14. februára 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom. Zastúpenie sme mali vo všetkých kategóriách. V kategórii 1C (žiaci prvého stupňa osemročného štúdia bilingválnych gymnázií) našu školu reprezentovala Ema Ištvánfyová z IV.a, ktorá v ťažkej konkurencii obsadila 9. miesto. Kategóriu 2A (žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií) reprezentoval Timotej Halenár z 1.B, ktorý sa umiestnil na 2. mieste so stratou jediného bodu. V kategórii 2B (žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií) sa Nina Kminiaková zo 4.F umiestnila taktiež na 2. mieste. V kategórii 2C1 (žiaci druhého stupňa osemročného štúdia bilingválnych gymnázií) mala naša škola zastúpenie žiakom z VIII. Martinom Kadašim, ktorý zvíťazil a postupuje do celoštátneho kola. A napokon kategóriu 2C2 (anglofónni žiaci) reprezentoval Alex Vlk zo 4.F, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a Martinovi držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 27. marca v Bratislave.

17. 2. 2018

Dejepisná olympiáda

V Centre voľného času v Prievidzi sa vo štvrtok 15. februára 2018 konal 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. V kategórii F získal 2.miesto Daniel Dobiš, z triedy prima. V kategórii C nás reprezentoval Martin Lukáč z triedy kvarta B, ktorý obsadil 3.miesto.

17. 2. 2018

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2018 sa v našej škole konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnení žiaci súťažili v štyroch kategóriách, našu školu reprezentovali žiaci v dvoch z nich. Lea Krajči z I.C triedy sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Andreas Lukas z III.D súťažil v kategórii 2B a získal 3. miesto.

Mladší žiaci súťažili v ten istý deň na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Martin Gros, žiak triedy IVa, obsadil 2. miesto.

Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

PK NEJ

13. 2. 2018

Prednáška

Dňa 12. 2. 2018 sme privítali v našej škole politológa a politického analytika Jána Baráneka. Prednáška bola venovaná téme Európska únia a jej historické kontexty. Zúčastnili sa jej študenti tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti zapojenia sa do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie.

9. 2. 2018

Hack to London!

Dobrý deň,
dovoľte sa nám na úvod predstaviť. Sme spolok slovenských a českých študentov z univerzít v Londýne a 10. marca 2018 budeme organizovať tzv. Stredoeurópsku konferenciu pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky. Jedná sa už o druhý ročník, pričom minulý rok sa konferencie zúčastnilo vyše 250 študentov a 20 odborníkov na rôzne témy. Konferenciu organizujeme v Londýne na univerzite London School of Economics and Political Science. Našou úlohou je prinášať témy, ktoré trápia ľudí na Slovensku a v Česku študentom najlepších univerzít na svete, pretože veríme, že práve oni budú môcť v budúcnosti posunúť ich krajiny dopredu. Aby so svojimi krajinami nestratili kontakt a boli v obraze v aktuálnych témach, prinášame diskusie priamo za nimi, do srdca Londýna. Tohto roku sme sa rozhodli venovať časť nášho rozpočtu na program Hack to London!, ktorý otvára dvere na našu konferenciu v Londýne pre stredoškolákov z Česka a Slovenska. Študenti, ktorých vyberieme do nášho programu budú mať hradenú cestu aj ubytovanie v Londýne a vstup na našu konferenciu. Zároveň budú mať možnosť stretnúť sa so študentmi, ktorí momentálne študujú v Londýne, a tak dostať lepšiu predstavu o školách a odboroch podľa ich preferencií. Na našej konferencii sa zúčastnia zaujímavých workshopov a panelových diskusií podľa ich výberu. Tohto roku sa bude diskutovať o technologickom priemysle, ekonomike v strednej Európe, rómskej otázke či sociálnych bublinách a hoaxoch. Pred samotnou konferenciou budú mať možnosť stretnúť odborníkov, ktorí budú v paneloch našich diskusií. Účasť nám už potvrdil, napríklad, bývalý minister financií Slovenskej republiky Ivan Mikloš, alebo bývalý guvernér českej národnej banky Miroslav Singer. Študenti dorazia vo štvrtok 8. 3. 2018 a odídu v nedeľu 11. 3. 2018. Tento program je zameraný na študentov 2. - 3. (4. na bilingválnych) ročníka gymnázií a stredných škôl. Účastníci nášho projektu musia mať zároveň aspoň 16 rokov.

Všetky informácie o projekte, vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na stránke http://www.hacktolondon.com/.

8. 2. 2018

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2017 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

8. 2. 2018

Zmena ohľadom sociálnych štipendií

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

8. 2. 2018

Erasmus+

Na základe výzvy Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu vystúpila dňa 7. februára 2018 so svojou prezentáciou projektu KA2 Strategické partnerstvá – Školské výmenné partnerstvá Mgr. art. Barbara Meluzín Remiášová – príklad dobrej praxe na Inštruktážnom seminári v Žiline. Prezentovala vynikajúcu prácu žiakov a pedagógov, zapojených do projektu s názvom BRÁNA alebo Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe. Študenti zapojení do projektu okrem jazykovej zdatnosti získali nové priateľstvá z krajín zapojených v projekte Erasmus+, poznávajú nové krajiny aj z iného ako dovolenkového pohľadu a na nezaplatenie sú študentské skúsenosti na zahraničných školách. Ich prezentácie a zážitky z ciest si môžete pozrieť na webovej stránke https://thegateerasmusplus.wixsite.com/thegate.

8. 2. 2018

Víťazstvo v Geografickej olympiáde

V Centre voľného času v Prievidzi sa 6. februára 2018 naši traja žiaci zúčastnili okresného kola 46. ročníka Geografickej olympiády. V kategórii F získal prvé miesto Marek Novák (sekunda), ktorý postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

29. 1. 2018

Chrípkové prázdniny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán ukladá toto opatrenie:

Účastníkovi konania: Gymnázium V. B. Nedožerského sa zakazuje vyučovanie a poriadanie hromadných akcií pre deti a mládež (športové podujatia, plavecké výcviky) s účinnosťou od 29. 1. 2018 do 2. 2. 2018.

Odôvodnenie

Uvedené opatrenia je nutné vykonať vzhľadom na epidemický výskyt akútnych respiračných ochorení u viac ako 20% žiakov v Gymnáziu V. B. Nedožerského.

29. 1. 2018

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, dňa 17. januára 2018 sa na našej škole uskutočnil 28. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Osemnásť študentov z celého okresu súťažilo v 4 kategóriách. Naša škola mala zastúpenie v troch z nich, pričom naši žiaci sa umiestnili na 1. miestach. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2018 v Trenčíne teda postupuje:
Timotej HALENÁR z 1.B v kategórii 2A (žiaci 1. a 2. ročníkov);
Nina KMINIAKOVÁ zo 4.F v kategórii 2B (žiaci 3. a 4. ročníkov);
Alex VLK zo 4.F v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci).

Do krajského kola postupujú taktiež víťazi školských kôl:
Martin KADAŠI z VIII v kategórii 2C1 (žiaci anglických sekcií gymnázií);
Ema IŠTVÁNFYOVÁ z IV.a v kategórii 1C (žiaci anglických sekcií gymnázií).
Krajské kolo v kategórií 1C sa uskutoční 14. februára 2018 v Dubnici nad Váhom.

ŹIAKOM SRDEČNE BLAHOŹELÁME A DRŽÍME PALCE V KRAJSKOM KOLE!

29. 1. 2018

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 18. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž pre mladších žiakov (kategórie 1A, 1B) sa konala v CVČ Spektrum v Prievidzi, pre kategórie 2A, 2B a 2D v našej škole.

Teší nás, že žiaci, ktorí nás reprezentovali, dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky. Martin Gros z triedy IVa sa v kategórii 1B umiestnil na 1. mieste. Lea Krajči, žiačka I.C triedy, zvíťazila v kategórii 2A a víťazom kategórie 2B sa stal Andreas Lukas z III.D.

Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme im palce v krajskom kole, ktoré sa pre kategóriu 1B uskutoční 13. 2. 2018 na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej a pre kategórie 2A a 2B v ten istý deň v našej škole.

PK NEJ a RUJ

29. 1. 2018

Exkurzia do Viedne

19. decembra 2017 skoro ráno sme sa všetci žiaci z triedy II.B a III.E nemohli dočkať cesty do kúzelného mesta, ktoré nás všetkých lákalo svojou nenahraditeľnou vianočnou atmosférou. Hlavné mesto Rakúska, neďaleko našej Bratislavy, nám umožnilo zažiť pekný predvianočný zimný výlet s pani profesorkou Šteiningerovou a pani profesorkou Dobišovou.

Začali sme v Prírodovednom múzeu, v ktorom sa nachádza aj Willendorfská venuša objavená v dolnorakúskom Wachau. Pokračovali sme k Soche Márie Terézie. Bola mohutná a s obdivom sme skúmali každý jej detail. Počas jej vládnutia zohrala Viedeň dôležitú úlohu pri centralizácii krajiny a už vtedy bola hlavným mestom. V rukách držala „Pragmatickú sankciu“, ktorá jej umožnila stať sa cisárovnou aj napriek tomu, že bola ženou. Uvedomili sme si, že bola jednou z dôležitých žien našej histórie a našej budúcnosti vo vzdelaní.

Prešli sme ďalej k Umelecko-historickému múzeu, Viedenskej štátnej opere, ktorej riaditeľmi boli aj významní hudobníci. Neďaleko opery nás zaujal Hotel Sacher, o ktorom sme sa z výkladu pani profesorky dozvedeli, že syn Franza Sachera (tvorca Sacherovej torty) sa stal slávnym a hotel bol pomenovaný po ňom. Naše kroky smerovali k Cisárskej hrobke (Kaisergruft) – nachádza sa pod Kapucínskym kostolom a sú v nej umiestnené hrobky členov panovníckeho rodu. Aj tu si uctili Máriu Teréziu s jej manželom cisárom Františkom I. Štefanom Lotrinským zaslúženou mohutnosťou – dvojitý sarkofág je dominantou miestnosti a je neprehliadnuteľný.

Presunuli sme sa k najvýznamnejšej gotickej stavbe Viedne a symbolu mesta, ktorým je Dóm sv. Štefana (Stephansdom). Každoročne sa tu konajú aj adventné koncerty. Tešili sme sa aj na secesné hodiny – Ankeruhr – tvoriace desať metrov dlhý most.

Deň sme zakončili veľmi príjemne. Nemohli sme sa dočkať kulinárskych špecialít na viedenských trhoch a každý z nás si pochutnal na niečom sladkom. A to najlepšie na koniec – ochutnali sme vianočný punč. Vôňa, teplo nápoja a jeho nezabudnuteľná chuť boli pre nás veľkou odmenou. Vo vianočných stánkoch si bolo naozaj z čoho vybrať. Fúkané a porcelánové vianočné ozdoby a suveníry zdobili doma na Vianoce naše stromčeky. Na pamiatku sme si niektorí kúpili aj keramickú šálku, ktorá nám pripomína NAŠU vianočnú Viedeň.

Ďakujeme, bol to skvelý deň so skvelými ľuďmi.

Frederika Nikmonová, II.B

29. 1. 2018

Odovzdávanie jazykových certifikátov z francúzštiny DELF A2 a B1

Dňa 1. 12. 2017 sa žiaci septimy, 3.A, 3.F a oktávy zúčastnili odovzdávania jazykových certifikátov z francúzskeho jazyka, na základne úspešného absolvovania písomnej a ústnej skúšky v júni 2017.

Pri tejto príležitosti nás svojou prítomnosťou poctila francúzska jazyková atašé, Emmanuelle Daill, z Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Pani atašé nám ozrejmila výhody ovládania francúzštiny v rámci Európy, ale i v celom svete. Jej výklad prebiehal veľmi vtipnou formou, čo len potvrdilo jej priateľskú a otvorenú povahu. Neskôr nám certifikáty i odovzdala, a takisto ochotne odpovedala na naše otázky, niektorí dokonca získali aj „autogram“ do učebnice francúzštiny, ktorej je Emmanuelle spoluautorkou.

Naša veľká vďaka patrí tiež pani Mgr. Zaujecovej, za jej čas a snahu, ktoré do nás vložila pri príprave na túto skúšku, a veríme, že naďalej zostane našim veľkým motivátorom.

Marek Hanus a Lukáš Vavrinec, 3.A

15. 12. 2017

Výročie školy

Čas veľmi rýchlo letí. Blíži sa sté výročie založenia 1. štátneho gymnázia Fraňa Sasinka, ktoré bolo predchodcom dnešného Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Školy, ktorá vyrástla po vzniku prvej Československej republiky na storočia trvajúcej tradícii cirkevného školstva v našom meste. Za 100 rokov škola zažila všeličo. Víťazstvá i zriedkavé neúspechy. Ale - a to najmä - uviedla do života celé generácie vzdelaných a slušných ľudí. Takých, ktorí sa úspešne uplatnili vo vede, športe, kultúre či iných segmentoch spoločenského života, ale aj takých, ktorí neurobili tú pomyselnú dieru do sveta, ale svojím životným postojom sa stali príkladom pre svoje rodiny, priateľov, pre svoje mesto.

Naša škola má veľkú ambíciu. Rozhodli sme sa zmapovať svoje vlastné dejiny.

Chystáme rôzne materiály printové, či elektronické a vizuálne, aby sme nimi mohli zdokumentovať a aj osláviť prácu množstva vynikajúcich pedagógov a celé tisíce úspešných študentov. Jednoducho všetkých, čo stáli pred či sedeli za jej lavicami.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1000,--€ z rozpočtu mesta Prievidza na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečovaním osláv 100. výročia založenia gymnázia. Finančné prostriedky sme použili na filmové spracovanie spomienok bývalých pedagógov školy a prípravu webovej stránky k výročiu školy.

Skompletizovanie dejín takej bezosporu významnej inštitúcie, akou naša škola je, je veľmi náročná práca. Preto si súčasne dovoľujeme úctivo požiadať každého, kto nám môže pomôcť radou, starými fotografiami, akýmikoľvek dokumentami z histórie našej školy, či transparentne poskytnutým finančným darom, určeným na vydanie publikácie mapujúcej naše školské dejiny či na prípravu filmových materiálov, aby nás kontaktoval. Stane sa tak súčasťou rodiny hrdých gymnazistov a to nezávisle od toho, kedy školu absolvoval. Ďakujeme.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

13. 9. 2017

Jazyková škola

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia V. B. Nedožerského ponúka voľné miesta v jazykový kurzoch

Jazyková škola Trenčín oznamuje, že zápis do jazykových kurzov naďalej prebieha.

Máte možnosť zapísať sa už do existujúcich alebo do nových kurzov. V prípade záujmu škola plánuje otvoriť kurzy vo všetkých ročníkoch.

Školné zaplatíte len od mesiaca, kedy kurz začnete navštevovať.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslava Gajdošová,
tel.: 0901 918 354,
e-mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk.

Viac na stránke www.sjstrencin.sk, http://www.sjstrencin.sk/skoly.php Aktívny je už aj odkaz na stránke Gymnázia VBN, hľadajte pod JAZYKOVÁ ŠKOLA.

Neváhajte, pridajte sa k nám a využite možnosť zlepšiť sa v cudzích jazykov v popoludňajších hodinách priamo v budove Vašej školy!

NIKDY NIE JE NESKORO! PRIDAJTE SA K NÁM!

20. 9. 2017

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 20.9.,27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.)
 • v čase rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 21. 9., 19. 10., 7. 12., 5. 4.)
 • v čase klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 6. 11., 29. 1., 9. 4., 25. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u tajomníčky školy)

8. 9. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza