EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

1. septemberZačiatok školského roku
2. septemberZačiatok vyučovania v školskom roku
16. septemberÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
17. septemberÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
18. septemberÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
19. septemberRodičovské združenie – len pre prvý ročník a prímu – plenárne aj triedne
2. októberSlávnostná akadémia k storočnici gymnázia
17. októberRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre tretí ročník a septimu
24. októberImatrikulácia
30. - 31. októberJesenné prázdniny
4. novemberRiaditeľské voľno
11. novemberTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov za 1. štvrťrok
12. november1. klasifikačná konferencia
15. novemberDeň demokracie
12. decemberKonzultačné rodičovské združenie pre všetky ročníky
19. decemberVianočné posedenie zamestnancov školy
20. decemberVianočný bazár
23. december - 7. januárVianočné prázdniny
28. január2. klasifikačná konferencia
31. januárKoniec vyučovania v prvom polroku
31. januárNoc v škole
31. januárKoniec 1. polroku
3. februárPolročné prázdniny
3. - 7. februárLyžiarsky a snoubordingový kurz (1.A, 1.B, 1.C)
4. februárZačiatok vyučovania v druhom polroku
8. februárReprezentačný ples gymnázia
10. - 14. februárLyžiarsky a snoubordingový kurz (1.D, 1.E, sekunda, kvinta)
21. februárŠtudentský ples
24. - 28. februárJarné prázdniny
7. marecDeň otvorených dverí
17. marec - 18. marecFestival JEDEN SVET
17. marecÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
17. marecEČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
18. marecÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
18. marecEČ a PFIČ z cudzieho jazyka
19. marecEČ z matematiky
26. marecSlávnostná pedagogická rada ku dňu učiteľov
1. aprílCeloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
6. aprílTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov za 3. štvrťrok
15. a 16. aprílNáhradný termín pre Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných
21. apríl3. klasifikačná konferencia
23. aprílRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre druhý ročník a sextu
9. - 14. aprílVeľkonočné prázdniny
7. májRiaditeľské voľno
11. májÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
11. máj1. kolo prijímacích skúšok - 1. termín
14. máj1. kolo prijímacích skúšok - 2. termín
15. máj4. klasifikačná konferencia pre 4. ročník
25. máj - 27. májKurz na ochranu života a zdravia žiakov pre žiakov 3. ročníka a septimy
25. máj - 28. májÚstna forma internej časti maturitnej skúšky
16. jún2. kolo prijímacích skúšok
24. jún4. klasifikačná konferencia
30. júnKoniec vyučovania v druhom polroku
1. júl - 31. augustLetné prázdniny
31. augustKoniec školského roku

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza