EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

1. septemberZačiatok školského roku
3. septemberZačiatok vyučovania v školskom roku
20. septemberRodičovské združenie – len pre prvý ročník a prímu – plenárne aj triedne
26. septemberÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
27. septemberÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
28. septemberÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
18. októberRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre tretí ročník a septimu
25. októberImatrikulácia
31. október - 2. novemberJesenné prázdniny
13. november1. klasifikačná konferencia
16. novemberDeň demokracie
4. decemmberTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov za 1. štvrťrok
13. decemberKonzultačné rodičovské združenie pre všetky ročníky
21. decemberVianočný bazár
23. december - 7. januárVianočné prázdniny
26. januárReprezentačný ples gymnázia
29. január2. klasifikačná konferencia
31. januárKoniec vyučovania v prvom polroku
31. januárKoniec 1. polroku
1. februárPolročné prázdniny
4. februárZačiatok vyučovania v druhom polroku
4. marec - 8. marecJarné prázdniny
12. marec - 13. marecFestival JEDEN SVET
12. marecÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
12. marecEČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
13. marecÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
13. marecEČ a PFIČ z cudzieho jazyka
14. marecEČ z matematiky
23. marecDeň otvorených dverí
3. aprílCeloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
8. aprílTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov za 3. štvrťrok
11. aprílRodičovské združenie - pre všetky ročníky, plenárne pre druhý ročník a sextu
16. apríl3. klasifikačná konferencia
18. apríl - 23. aprílVeľkonočné prázdniny
10. máj4. klasifikačná konferencia pre 4. ročník
13. májÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
13. máj1. kolo prijímacích skúšok - 1. termín
16. máj1. kolo prijímacích skúšok - 2. termín
20. máj - 22. májKurz na ochranu života a zdravia žiakov pre žiakov 3. ročníka a septimy
20. máj - 24. májÚstna forma internej časti maturitnej skúšky
18. jún2. kolo prijímacích skúšok
24. jún4. klasifikačná konferencia
28. júnKoniec vyučovania v druhom polroku
1. júl - 31. augustLetné prázdniny

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza