EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 2019

Pokyny pre žiakov

pokyny.pdf

Príloha č. 5 (.pdf)

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

harmonogram.pdf

Slovenský jazyk

harmonogram SJL

Anglický jazyk

harmonogram ANJ

Nemecký jazyk

harmonogram NEJ

Matematika

harmonogram MAT

Systém identifikačných údajov

Systém identifikačných údajov (.pdf)

Občiansky preukaz

– nevyhnutne so sebou!

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza