EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 2020

Pokyny pre žiakov

Príloha č. 5 (.pdf)

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

harmonogram.pdf

Slovenský jazyk

harmonogram SJL

Anglický jazyk

harmonogram ANJ

Nemecký jazyk

harmonogram NEJ

Ruský jazyk

harmonogram RUJ

Španielsky jazyk

harmonogram ŠPJ

Matematika

harmonogram MAT

Systém identifikačných údajov

Systém identifikačných údajov (.pdf)

Občiansky preukaz

– nevyhnutne so sebou!

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza