EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 2019

Maturanti,
hlavne si skontrolujte, či nemáte maturovať na dvoch miestach súčasne.

Minimálny časový odstup 2 maturitných skúšok v jednom dni je 1 hodina!!!

Prípadnú „kolíziu“ ihneď nahláste školskému koordinátorovi maturitných skúšok (p. zástupca M. Barta).

Pokyny pre žiakov

harmonogram.xls

harmonogram.pdf

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza