EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

28. 1. 2020

Noc v škole – Od popu k slobode – koncert

Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnila každoročná školská akcia – Noc v škole. Spevácky zbor Vavrinec si pre túto príležitosť pripravil koncert pod názvom Od popu k slobode, v ktorom divákom ponúkol predrevolučné a porevolučné piesne Nežnej revolúcie, ktoré daná doba priniesla ako hity. Koncertom sme chceli vzdať poctu demokratickým hodnotám, ktoré Nežná revolúcia priniesla a ktorej 30. výročie sme vlani oslávili, ako i cez texty piesní upozorniť na to, že každá doba prináša mnohé problémy, ktorým treba čeliť.

Koncert otvoril Wind of change od Scorpions, na záver zaznela Veselá pesnička od IMT Smile. Medzi inými piesňami zazneli i Slová od Marcely Laiferovej, Kým ťa mám od Paľa Haberu, Atlantída od Mira Žbirku, La isla bonita od Madonny, Brother Louie od Modern Talking a mnoho iných.

V programe vystupovali: Dominika Rybárová (dirigovanie, ozvučenie), Marianna Hladká, Silvia Goľáková, Emília Bartová (spev), Michal Líška, Dan Páleník (gitara), Monika Siváková (klavír, spev), rodina Mazúrová (občerstvenie), Erik Gubov, Martin Lukáč, Andrej Lukáč (technická asistencia, fotografovanie).

Všetkým účinkujúcim ďakujeme, naše poďakovanie patrí i „najverenejšej fanúšičke“ – pani riaditeľke a aktívnemu publiku! Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

28. 1. 2020

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, dňa 15. januára 2020 sa na našej škole konal jubilejný 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku, kde si zmeralo sily 14 študentov zo siedmich škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.

V kategórii 2A zvíťazila študentka našej školy Tamara Znamenáková z 2.D a kategóriu 2B vyhral Patrik Stano z 3.A.

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole v Trenčíne dňa 12. februára 2020. Do krajského kola automaticky postupujú aj víťazi školského kola v kategóriách 1C a 2C1 – Lucia Baloghová z kvarty a Simona Králová z oktávy.

Všetkým držíme palce!

28. 1. 2020

Poďakovanie

V mene o.z. Očkolandia ďakujeme Vašim žiakom a vyučujúcim za spríjemnenie Vianoc zbierkou sladkostí pre naše deti.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom

Veronika Chudá

Zbierku pod názvom Mikulášska sladkosť pre deti z detských domovov na našej škole zorganizovali na začiatku decembra minulého roka žiaci kvinty so svojou triednou učiteľkou.

Noc v škole

V piatok 24. 1. 2020 v čase od 17:00 do 22:00 hod. sa koná naša už tradičná akcia NOC V ŠKOLE. Vítaní a očakávaní sú všetci - študenti, učitelia, ale aj všetci tí, čo sa považujú za priateľov nášho gymnázia, ...

15. 1. 2020

LITERÁRNA SÚŤAŽ MINISTERSTVA OBRANY

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky každoročne organizuje literárnu súťaž na tému týkajúcu sa významnej udalosti alebo osobnosti Slovenska. A keďže rok 2019 bol stým výročím úmrtia Milana Rastislava Štefánika, téma tohtoročnej súťaže niesla názov „Inšpiratívny generál Štefánik“. Úlohou bolo zaslať úvahu, esej a čakať... Dňa 31.10.2019 som sa dozvedela, že moja práca patrila medzi päť najlepších v kategórii stredných škôl. Následne malo o víťazovi rozhodnúť hlasovanie, ktoré prebiehalo prostredníctvom Facebooku. Zháňanie hlasov nebolo ľahké a boj o prvé miesto bol zo začiatku tesný, no nakoniec sa mi podarilo získať pekný náskok a súťaž vyhrať. S hrdosťou v srdci som sa 10.12.2019 zúčastnila odovzdávania cien na Ministerstve obrany v Bratislave, kde som dostala možnosť podať si ruku s pánom Ministrom obrany, Petrom Gajdošom, s ktorým sme si neskôr po všetkých formalitách mohli užiť občerstvenie a rozhovor. Možno sa o rok uvidíme zas!

Rebeka Morvaiová, 3.B

15. 1. 2020

Vianočný bazár – Naše Vianoce s hudbou

Spevácky zbor Vavrinec spolu s hudobnou skupinou Amok si pre žiakov našej školy pripravili na 20. decembra 2019 hudobné pásmo, ktoré malo spríjemniť chvíle pred odchodom na vianočné prázdniny. Pásmo bolo nazvané Naše Vianoce. V telocvični zazneli pre divákov vianočné melódie, ale i populárne piesne v podaní speváčok a gitaristov, hostia Jakub Gebrlín, Adam Galbavý a Viliam Černák zo skupiny Amok predstavili verejnosti známe skladby, ako aj skladby z ich vlastnej produkcie.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za predvedenie kvalitných výkonov a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

17. 12. 2019

„VENI, VIDI, VICI“

Takto by sa dalo opísať účinkovanie Viktora Gažíka (3.A) na Majstrovstvách Slovenska v rapid šachu, ktoré sa uskutočnili dňa 5.12.2019 v Topoľčanoch.

Viktor ako minuloročný majster sveta v klasickom šachu získal divokú kartu pre účasť na MSR žiakov stredných škôl a ihneď bol jedným favoritov. Jeho najvážnejším súperom bol najmladší slovenský veľmajster GM Jerguš Pekáč, ktorý bol aj obhajca tohto titulu. Títo dvaja šampióni sa spolu pri šachovnici stretli v siedmom kole a zo súboja vyšiel víťazne IM Viktor Gažík a získal titul MAJSTER SLOVENSKA stredných škôl.

Našu školu reprezentoval aj Adam Dušička ( 3.C ), ktorý obsadil 14. miesto a Ján Húska sa umiestnil na 26 mieste.

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. Marta Lančaričová

10. 12. 2019

S budúcimi učiteľmi dejepisu na univerzite v Nitre

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Konštantínovým historickým spolkom usporiadali dňa 3. decembra 2019 prednášku pod názvom Dejepis inak (ako súčasť projektu Stretnutia s osobnosťami vedy), na ktorú som bola pozvaná ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 v súvislosti so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich učiteľov k interdisciplinárnej otázke holokaustu.

Pozvanie som prijala a budúcim kolegom učiteľom som v prednáškovom bloku podala informácie o sebe a svojej práci, o pôsobení v projekte Učiteľ Slovenska, o systéme vzdelávania o holokauste v Jeruzaleme v centre Jad Vašem, o moderných metódach výučby o holokauste, o prevencii proti šíreniu myšlienok neonacizmu. Poslucháčom som ponúkla metodické pokyny k realizácii hodiny Návrat domov, ktorá sa zameriava na pochopenie osudov Židov po skončení druhej svetovej vojny. Nasledovalo vyhodnotenie prednášky, krátka diskusia a záver.

Osobitné poďakovanie patrí Ľubomírovi Blahovi a Dušanovi Belákovi, našim bývalým absolventom a terajším študentom učiteľského odboru história, ktorí stretnutie zorganizovali a starostlivo naplánovali. Je podnetné stretnúť sa s novou vyrastajúcou generáciou mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o učiteľské povolanie predmetu dejepis. Verím, že ich snaha raz bude korunovaná úspechom na poli úspechu každého ich spokojného žiaka.

PhDr. Monika Siváková

6. 12. 2019

Ponuka nového voliteľného predmetu

Predmetová komisia biológie ponúka pre terajších študentov druhého ročníka a sexty možnosť voľby nového voliteľného predmetu "Cvičenia z biológie pre maturantov". Viac informácií v prílohe.

6. 9. 2019

Inštruktáž k štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza