EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

14. 10. 2019

Rodičovské združenie

Vo štvrtok 17. októbra bude rodičovské združenie - pre všetky ročníky a plenárne RZ pre tretí ročník a septimu.

11. 10. 2019

Zážitkové učenie

Vďaka projektu Zážitkové učenie, ktorý vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj, navštívili študenti tretieho ročníka Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde absolvovali vzdelávací program zameraný na Slovenské národné povstanie. Potom si pozreli pamätihodnosti centra mesta a na záver exkurzie navštívili obec Hronsek, v ktorej sa nachádza artikulárny kostol zapísaný v zozname pamiatok UNESCO.

Roman Steinhübl

11. 10. 2019

Deutsches Sprachdiplom

Dňa 22. 9. 2019 sa na našej škole opäť konala milá slávnosť. Už takmer 30 rokov majú žiaci našej školy možnosť konať jazykovú skúšku Nemecký jazykový diplom/Deutsches Sprachdiplom/ I a II. Za prítomnosti odbornej poradkyne pre vyučovanie nemeckého jazyka z Centrály pre zahraničné školstvo p. Susanne Deuydt si 17 žiakov prevzalo jazykový diplom na úrovni A2/B1, resp. Osvedčenie o vykonaní jednotlivých jazykových zručností.

10. 10. 2019

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. 9.) sa žiaci španielskeho jazyka všetkých ročníkov zúčastnili tradičného premietania španielskeho filmu v pôvodnom znení v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktoré nám každoročne zabezpečuje tie najlepšie „klubové“ filmy. Tentokrát si naši študenti mohli pozrieť film Abrakadabra, v ktorom sa na komediálnom pozadí španielskych stereotypov oboznámili s problematikou schizofrénie.

4. 10. 2019

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V stredu 02. 10. 2019 malo Gymnázium V. B. Nedožerského mimoriadneho hosťa: náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – generála Daniela Zmeka.

Do našej školy prišiel v súvislosti s oslavami stého výročia založenia Gymnázia, čím nadviazal na vzájomné kontakty medzi OS SR a GVBN PD. Prejavil záujem diskutovať so študentmi o aktuálnych otázkach (nielen vojenských).

Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi profesormi a po úvodných prezentačných filmoch nasledovala krátka prednáška o fungovaní a špecifikách vojenského života. Priestor na otázky zo strany žiakov nezostal nevyužitý a hosť sa musel vysporiadať aj s otázkami „priamo na telo“. Okrem iného zaujímali žiakov požiadavky na osobnosť vojaka v súčasnosti, jeho životný štýl, vojenské školstvo, postavenie žien v ozbrojených silách, komunikácia s verejnými médiami.

Na záver zaznelo obojstranné želanie, že takéto stretnutie nebolo posledné.

Bohdan Cagáň

3. 10. 2019

Kniha O prievidzskom gymnáziu

O prievidzskom gymnáziu je nová kniha Jaroslava Perniša. Čitateľovi ponúka nielen prierez dejinami školy, ale najmä príbehy ľudí. Šestnásť riaditeľov, čo stáli na jej čele, zosobňuje jej storočnú históriu, ktorej súčasťou je takmer šesťsto učiteľov a tisícky žiakov. A tá je nielen o slovách, vzorcoch, definíciách, heslách, dátumoch či poučkách. Je aj o vzoroch a príkladoch hodných nasledovania, o ľuďoch, čo sedeli v jej školských laviciach či stáli za jej katedrami. Slávni režiséri Ján Roháč a Štefan Uher, obľúbený herec Dušan Blaškovič, svetoznámi operní speváci Anna Kajabová-Peňášková a František Livora, emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, uznávaní básnici Vladimír Reisel, Daniel Hevier či Ondrej Čiliak, populárna speváčka Marcela Laiferová, mladá poetka Miroslava Ábelová či paralympijskými medailami ovenčený zjazdový lyžiar Jakub Krako, to je len malá ukážka úspešných a silných príbehov absolventov prievidzského gymnázia, ukrytých v tejto knihe.

3. 10. 2019

Gymnazisti na ERASME

Tento september sme my, študenti štvrtého ročníka, dostali príležitosť zúčastniť sa projektu Erasmus+ s názvom Make Social Inclusion Happen v rumunskom prímorskom meste Costinești. Na projekte sa zúčastnilo 60 mladých ľudí zo 6 krajín európskej únie a ich učiteľov ako vedúcich skupín.

Na cestu sme sa vydali 18.septembra, autobusom, ktorý prišiel s českými účastníkmi. V Maďarsku sa k nám pridali ďalší študenti a následne nás čakala dlhá 22 hodinová cesta naprieč Maďarskom a Rumunskom, na pobrežie Čierneho mora. Na našom ubytovaní nás srdečne privítali Rumuni, ktorí dorazili ako prví. Naši bulharskí a macedónski priatelia mali problém s prechodom cez hranice a prišli až neskoro v noci.

Program sme začali so zoznamovacími aktivitami, ktoré sa postupne prehĺbili do teambuildingu. Boli sme rozdelení do menších skupín, aby sme sa mohli lepšie zoznámiť a postupne odbúravať „komfortnú zónu“ a naučiť sa pracovať spoločne, bez ohľadu na krajinu pôvodu, náboženské presvedčenie, či rôzne osobné názory. Dni sme čas trávili formou „sessions“, tzv. skupinové sedenia, na ktorých sme riešili rôzne problémy, či už pomocou diskusie alebo inou aktivitou. Najväčší úspech zožala rubrika „Ask Me Anything – Opýtaj sa ma hocičo“, ktorá rozprúdila debatu na rôzne zaujímavé témy, ako je napr. viera a náboženstvo alebo otázky rovností práv žien a mužov. Preberali sme témy mentálneho zdravia, šikany, sebapoškodzovania, ktoré sú pre mnohých tabu. Bola vytvorená atmosféra dôvery a bezpečnosti a tak sme mali možnosť dostať odpovede na otázky, na ktoré by sme bežnej komunikácii neopýtali.

V inej aktivite sme náš hlavný priestor rozdelili na 3 časti, jedna bola pre súhlas, druhá pre neutralitu a tretia časť pre nesúhlas, postavením na jedných z týchto častí sme mali vyjadriť svoj postoj k danej otázke a neskôr, jeden z každej časti mal obhájiť a rozumne argumentovať s ostatnými, prečo tak urobil.

Vo voľnom čase sme sa viac zbližovali s ostatnými účastníkmi, komunikovali sme v angličtine pri káve alebo sme sa vybrali na pláž, užívať si posledné teplé, letné dni.

Jeden večer bol venovaný Slovensku. Pripravili sme pre našich priateľov krátku prezentáciu o našej vlajke, kvíz o Slovensku, zatancovali tradičný slovenský ľudový tanec a taktiež sme pre nich pripravili súťaž. Svoj program sme zakončili vtipným videom od PPPetera o Slovensku. Na záver sme predviedli slovenskú pohostinnosť a ponúkli ochutnávku tradičných slovenských výrobkov. Musíme sa hrdo pochváliť, že náš program sa účastníkom páčil najviac.

Study Visit v známom letovisku Constanta sme absolvovali vlakom, čo bolo malé dobrodružstvo. Prehliadli sme si mesto, navštívili sme mešitu, múzeum histórie a aj akvárium.

V posledný projektový deň sme sa lúčili. Písali sme si milé odkazy na papier, ktorý sme mali prilepený na chrbte. Keď sme si ich neskôr prečítali, niektorí sme si aj poplakali. Večer bola talentová súťaž, do ktorej sa mohol zapojiť každý.

Domov sme sa vrátili 29. septembra obohatení o nové priateľstvá, skúsenosti, zážitky a s pamätnými tričkami z projektu, ktoré nám budú pripomínať tento krásny týždeň.

Matúš Mäsiar (4.F)

3. 10. 2019

Poznávame Poľsko – dejepisná exkurzia

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka s vyučujúcimi M. Sivákovou a R. Steinhüblom zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznali krajinu našich severných susedov, Poľsko.

Exkurzia mala za cieľ spoznávať miesta a pamiatky, posilňovať priateľstvá a premýšľať o dôležitých životných témach. Navštívili sme Park miniatúr v Inwalde, rodné mesto Karola Wojtylu (neskoršieho pápeža sv. Jána Pavla II.) Wadowice, koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau, ubytovali sme sa v študentskom mestečku a absolvovali prechádzku večerným Krakowom.

Na druhý deň prehliadka Krakowa pokračovala, videli sme kráľovské sídlo Wawel, budovy Jagelonskej univerzity, centrum mesta. Popoludní bola na programe návšteva soľnej bane vo Wieliczke. Miesta, ktoré sme videli, boli rozmanité, každé malo svoju atmosféru a ponúklo návštevníkovi možnosť zamyslieť sa nad mimoriadne rozvinutou úrovňou cestovného ruchu, nad nádherou prírodného bohatstva, nad veľkoleposťou sídla poľských kráľov, nad jednou z významných osobností poľských i cirkevných dejín, nad nezmyselným vraždením v čase druhej svetovej vojny.

V duchu tejto rozmanitosti sa vraciame späť do školských lavíc a neprestávame uvažovať nad genalitou diel ľudí našej minulosti, nad otázkami ľudského práva na život, nad krajinou, ktorá je nám na jednej strane cudzia, ale na druhej veľmi blízka.

PhDr. Monika Siváková

24. 9. 2019

LEÓN - ERASMUS+

Tento rok dostali siedmi žiaci prvého a druhého ročníka španielskeho jazyka možnosť zúčastniť sa letného Erasmus+ projektu v španielskom meste León. Na našu spoločnú cestu sme sa vydali 21.augusta. Z viedenského letiska sme pricestovali do hlavného mesta Španielska, kde sme sa stretli s kamarátmi, ktorých sme spoznali počas júnovej návštevy nášho mesta spolu s lídrom Isaacom Álvarezom Casasolom vďaka programu INTERRAIL. V Madride nám chceli opätovať pohostinnosť, ktorá ich u nás príjemne prekvapila. Celý deň nám boli milými sprievodcami po pamiatkach, ukázali nám svoju typickú pochúťku, bagetu s kalamármi, pripravili nám bohatú večeru s množstvom španielskych jedál a ponúkli nám svoje domovy, v ktorých sme prespali do odchodu nášho ranného autobusu. Po príchode do hornatej oblasti regiónu Castilla y León, do malej dedinky La Vecilla, kde sa uskutočnil projekt na tému Primitívne technológie, začalo pre nás skutočné dobrodružstvo. Spoznali sme zaujímavých ľudí z Grécka, Španielska, Fínska, Česka, Chorvátska a Talianska, vystúpili sme na vrcholy pohoria Cordillera cantábrica, zostúpili sme do neprebádanej jaskyne, kúpali sme sa v priezračnej rieke, navštívili sme bláznivé miestne preteky vlastnoručne vyrobených vozidiel, spúšťali sa na lanovej dráhe, pomocou logických indícií sme pátrali po poklade ukrytom v centre dedinky, navštívili sme historické mesto León založené v r. 79 p. n. l. ako tábor rímskej légie. Pri jeho prehliadke sme sa sledujúc značenie pre pútnikov idúcich do Santiaga de Compostela dostali až k jeho dominantám - gotickej katedrále a románskej bazilike sv. Izidora. Hlad sme v uličkách mesta zaháňali tradičnými tapas rôznych druhov. Pri večernej prezentácii Slovenska, slovenského jedla a kultúry nás svojimi vedomosťami ohromil grécky tím, ktorý do svojej prípravy zahrnul aj rozlohu Spišského hradu či rok návštevy anglickej kráľovnej na Slovensku, a nakoniec aj jednoznačne zvíťazil v súťaži pozostávajúcej z pexesa tatranských živočíchov, kvízu, hry na hádanie slovenských vynálezov, spoznávania slovenských športovcov, slovenského folklóru a spievania v slovenčine.

Domov sme sa vrátili 1. septembra plní zážitkov, skúseností a s vedomím, že sa vyrovnáme iným národom Európy a že by sme mali byť hrdí na to odkiaľ sme a akí sme.

PhDr. Ľudmila Kupková, vedúca PK románskych jazykov

24. 9. 2019

Beseda o Erasme

Erasmus je program, vďaka ktorému môžeme už od 13 rokov (Erasmus+) spoznávať rôzne krajiny sveta a nových ľudí, zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, získať nové informácie, zabaviť sa, a to všetko takmer zadarmo. Žiakom 4. ročníka o tom porozprával p. Sillian Ferrari z Talianska, ktorý ako dobrovoľník strávil rok v Peru, pracoval pre španielsku mimovládnu organizáciu zaoberajúcu sa Erasmom a v súčasnosti vedie svoju vlastnú organizáciu v Taliansku. Sám absolvoval takmer 50 projektov a momentálne má v rôznych krajinách Európy 4 skupiny zúčastňujúce sa na ďalších z nich. Žiakom poskytol praktické i zábavné informácie.

PhDr. Ľudmila Kupková

20. 9. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na dobu 12 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy. Ide o priestor o výmere 2 m2 na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 16. 10. 2019 do 9.00 hod. na adresu školy:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 16,
971 01 Prievidza.

Ďalšie podmienky a podrobnosti súťaže sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejňovanie dokumentov" - "súťaže") a na úradnej tabuli na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

18. 9. 2019

Návšteva z Taiwanu

Vďaka našej bývalej študentke Eve Mjartanovej, nás prišla pri príležitosti storočnice založenia gymnázia, v pondelok 16. septembra navštíviť delegácia Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, ktorú viedol pán Larry Tseng. Študentom tretieho ročníka v anglickom jazyku prezentoval historický a ekonomický vývoj Taiwanu. Okrem toho ponúkol žiakom možnosť absolvovať vzdelávací program na Taiwane, ktorý finančne zabezpečuje taiwanská vláda.

Roman Steinhübl

18. 9. 2019

Stretnutie generácií v Múzeu holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi, 9. september 2019>, 40 žiakov našej školy spolu s dozorom M. Sivákovou a Z. Orságovou. Nešlo o žiaden výlet za dobrodružstvom, ale o putovanie za odkazom minulosti, za ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí v tento deň vydali svedectvo o víťazstve života nad smrťou.

Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD., o podujatí povedal: „Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v podaní, aký som si už roky želal. Vďaka veľkej podpore (kolegom z múzea, Ministerstvu spravodlivosti SR, Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskej náboženskej obci Galanta, Ohel David, Hidden Child, Mestskému úradu Sereď, Ženijnému práporu Sereď, Policajnému zboru v Seredi, Bresťovi, členom Pressburger Klezmer Band, Post Bellum SK, Renatke Fahnovej, Peťovi Uhrínovi, všetkým školám, ktoré sa zúčastnili) sa nám podarilo zrealizovať stretnutie vyše štyristo študentov z celého územia Slovenska, s tými, ktorí holokaust prežili. Mladým ľuďom nedokáže poskytnúť nikto viac, ako "živí pamätníci". Tí k nám zavítali z celého územia Slovenska, Izraela a USA. Pripravili sme dôstojnú spomienku na obete nezmyselného vraždenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.“

V malých skupinách sme sa mohli rozprávať s preživšími, diskutovať s nimi o ich životnom príbehu. V mnohom bola táto diskusia jedinečná a prínosná. Oceňujeme, že sme dostali možnosť byť účastní takéhoto veľkolepého podujatia, ktoré svojou prítomnosťou poctila i prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

PhDr. Monika Siváková

10. 9. 2019

Ponuka krúžkov

9. 9. 2019

Oxfordský štýl vzdelávania

Milí rodičia,
vaše dieťa si môže vyskúšať oxfordský štýl vzdelávania, ktorý organizuje Akadémia Veľkých diel Kolégia Antona Neuwirtha v priestoroch našej školy.

9. 9. 2019

Učiteľ Slovenska 2019

Je mi potešením i cťou zúčastniť sa druhého ročníka projektu Učiteľ Slovenska, v ktorom som nominovaná do finálovej desiatky súťažiacich.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov napokon organizátori pozvali na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 3. septembra 2019. Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode medzinárodnej iniciatívy Gobal Teacher Prize.

Finalisti 2. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska:
Florián Danko (31), SOŠ informačných technológií v Bratislave
Angelika Hanesz (49), ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici
Júlia Jánošíková (40), Gymnázium Malacky
Jana Kramárová (55), Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
Dagmar Môťovská (53), Súkromná ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave
Stanislava Opátová (53), ZŠ s MŠ v Nižnej
Peter Pallo (39), ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
Monika Siváková (42), Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi
Lenka Škarbeková (35), Gymnázium Gelnica
Marek Tóth (29), ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne

Druhého držiteľa ocenenia Učiteľ Slovenska spoznáme vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu 3. októbra 2019. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti. Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk.

Ďakujem všetkým svojim priateľom, známym, študentom, kolegom za to, že mi pomohli sformovať moje učiteľské pôsobenie do podoby, o ktorej sa môže verejnosť dozvedieť i takýmto zaujímavým spôsobom. Verím, že nesklamem dôveru tých, ktorí ju do mňa vkladajú, a že budem naďalej s plným nasadením plniť všetky úlohy a výzvy, ktoré so sebou nádherné učiteľské povolanie prináša.

PhDr. Monika Siváková

6. 9. 2019

Inštruktáž k štipendiám

2. 9. 2019

Gymnázium svojmu mestu - Letná akadémia

V dňoch 19. - 23. augusta 2019 sme pri príležitosti osláv storočnice vzniku Gymnázia V. B. Nedožerského, pripravili pre žiakov základných škôl Letnú akadémiu. Našim cieľom bolo umožniť deťom vo veku 8 - 14 rokov rozšíriť ich vedomosti a získať nové zručnosti hravou formou počas letných prázdnin. V chemickom laboratóriu si vyrobili mydlá a voňavky, vyskúšali chemické pokusy, zákonitosti fyziky pochopili prostredníctvom zábavných pokusov. Súťažami a hrami si na hodinách anglického a nemeckého jazyka rozšírili slovnú zásobu. Okrem uvedených aktivít absolvovali s členmi Mestskej polície v Prievidzi besedu a ukážky výcviku služobného psa, v Bojniciach objavovali stopy minulosti hľadaním treťohorných skamenelín. Praktické zručnosti získali pri sadení drevín, stavaní stanov a zakladaní ohňa počas noci strávenej v areáli školy. Posledný deň akadémie navštívili Zveropark v Revištskom Podzámčí a na raftoch splavovali rieku Hron. Na slávnostnom vyhodnotení Letnej akadémie získali všetci absolventi certifikáty a vecné ceny. Za úspešnú realizáciu tohto projektu patrí veľká vďaka pedagógom: Ingrid Samašovej, Oľge Kurbelovej, Petrovi Markovi, Petre Bohušovej, Miroslavovi Kozákovi, Monike Ziaťkovej, Róbertovi Kleinovi, Marcele Farárikovej a Jozefovi Pálešovi.

Letnú akadémiu finančne podporili:
Paul Lange Oslany
Ľubomír Harag
OC Korzo Prievidza
ALLTOYS Prievidza
ContiTech Vibration Control Slovakia Dolné Vestenicee
SAD Prievidza
Brose Prievidza
Mäsiarstvo u Borku

Roman Steinhübl

2. 9. 2019

BESEDY O GALAPÁGOCH, INKOCH A MACHU PICCHU

Študenti španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy mali v marci 2019 niekoľko príležitostí vypočuť si príbehy a zážitky PaedDr. Bohdana Cagáňa zo spoznávania Galapág, Ekvádoru a Peru. Na hodinách španielčiny sa tretiaci dočítajú v učebniciach o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, súostroví sopečného pôvodu v Tichom oceáne, vzdialených viac než tisíc kilometrov od pevniny. Práve preto tu žije mnoho endemických druhov zvierat, napr. obrovské korytnačky slonie, morské leguány, lávové kraby a jašterice, ale aj uškatce a delfíny, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí.

Veľmi zaujímavé pre žiakov bývajú aj informácie o inkskej civilizácii. Rozprávanie PaedDr. B. Cagáňa o jej hlavnom meste Cuzcu a ruinách „Strateného mesta Inkov“ Machu Picchu v husto porastených peruánskych Andách vo výške 2 430 m n. m., ktoré tiež navštívil, obohatili fascinujúce fotografie týchto tajuplných a nádherných horských miest s premyslenou sieťou terás na pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody.

PaedDr. Cagáňovi ešte raz ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

ERASMUS+ - GRAN CANARIA 2019

V rámci projektu Erasmus+ som sa spolu so svojimi 3 spolužiakmi kultúrne a jazykovo obohatila v dňoch od 12. mája do 23. mája 2019 na Kanárskych ostrovoch (patria do Španielskeho kráľovstva) pod vedením Zuzany Morávkovej a JuanFrana Rodrigueza v hlavnom meste ostrova Gran Canaria, Las Palmas, kde sme aj bývali. Cestou tam sme sa zastavili a spoznali aj ostrovy Lanzarote a Fuerteventura. Projektu sa zúčastnili okrem Slovákov a Španielov aj Rumuni, Bulhari, Poliaci a Holanďania. Každý deň jedna z národností pripravila workshop alebo hru. Zistili sme, že Španieli sú naozaj iní, sú veľmi priateľskí a komunikatívni. Okrem hlavného mesta sme navštívili Maspalomas s obrovskými dunami a morom, niektorí aj Teror a iné mestá. Cestou späť sme leteli na sever Španielska, kde sme navštívili galícijské mestá Santiago de Compostela a La Coruña. Domov sme leteli z majestátneho Madridu. Nikto z nás by tento zážitok nevymenil za nič na svete.

Patrícia Midliková (3.F)

2. 9. 2019

JAZYKOVÝ KVET – FLOR DE IDIOMAS

Po niekoľkoročnej pauze sme sa rozhodli zapojiť žiakov španielskeho jazyka našej školy opäť do každoročnej súťaže v recitácii v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Už vo februári tri prihlásené dievčatá z 1. C triedy Adriana Brázdovičová, Soňa Brezániová a Rebeka Drozdová, ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. Ľudmily Kupkovej, podľa nových pravidiel súťaže nahrali svoje súťažné videá s recitáciou poézie v španielčine. Odborná porota ich po regionálnom kole posunula všetky tri do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 4. 2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho iba dve z nich a v kategórii III ŠPJ P-P PT sa umiestnili nasledovne: 1. miesto – Rebeka Drozdová , 2. miesto – Soňa Brezániová . Obe dievčatá, učiace sa španielčinu prvý rok, porota pochválila za výslovnosť.

Víťazka Rebeka Drozdová zároveň postúpila na celoštátne kolo súťaže do Nitry, kde 14. 6. 2019 obsadila úžasné 2. miesto.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Vedúca PK románskych jazykov

2. 9. 2019

NECH ŽIJE PICASSO

Predmetová komisia románskych jazykov v spolupráci s Predmetovou komisiou umenia a kultúry usporiadali 17. 4. 2019 exkurziu do Bratislavy na výstavu QUE VIVA PICASSO. Výstava prebiehajúca v Mirbachovom paláci predstavovala 123 grafických listov španielskeho maliara Pabla Ruiza Picassa zo zbierky Thomasa Emmerlinga. Jej snahou bolo umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa totiž najviac odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia. Slovami samotného majstra: „Trvá to roky stať sa mladým.“ Picasso počas svojho života ilustroval viac než 130 kníh.

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

EXKURZIA MADRID 2019

V tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s cestovnou kanceláriou We-Do travel zorganizovať leteckú exkurziu do Madridu. Počas štyroch krásnych a na tento čas mimoriadne teplých dní od 22. 2. do 25. 2. 2019 žiaci spoznali najznámejšie miesta aj menej známe zákutia hlavného mesta Španielska. Program exkurzie nám ponúkol rôznorodé vyžitie. Fanúšikov Realu Madrid potešila návšteva futbalového štadióna Santiaga Bernabeu, Kráľovský palác v Madride nám zase priblížil, aký veľký bol kráľovský dvor v časoch jeho najväčšej slávy. Pri prehliadke múzeí Prado a Reina Sofia sme na vlastné oči mohli vidieť obrazy slávnych španielskych maliarov dávnych čias (Velázquez, Goya, El Greco...) aj minulého storočia (Picasso, Dalí, Miró...). Prechádzajúc útrobami býčej arény po piesku, ktorý za výkrikov davu tisíckrát zmáčala krv porazeného býka a iba niekoľkokrát aj toreadora, nad ktorého umením triumfoval tento majestátny tvor, sme prenikli hlbšie do umenia, zmyslu a významu býčích zápasov (koridy) pre Španielov a pochopili sme ich miesto v španielskej kultúre. Najviac však na nás zapôsobila večerná atmosféra námestia Puerta del Sol, kde vedľa seba vystupovali pouliční umelci, demonštrovali a žiadali o humanitárnu pomoc pre svoju krajinu venezuelskí vysťahovalci, rozprávali sa mladí ľudia a neustále sa hýbali stovky domácich i turistov, ktorých strhol vír tohto spoločenského aj dopravného uzla. Madrid sme opúšťali s predsavzatím, že sa sem opäť vrátime.

PhDr. Ľudmila Kupková

21. 8. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu .

V stanovenom termíne, t. j. do 19.8.2019 do 9.00 hod. , bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Jaroslav Hanzel Rademar, Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice. Ponúknutá výška nájomného bola 25,- Eur za 1 m2 mesačne.

31. 7. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

 1. Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu.
 2. Predmet nájmu: miestnosť č. 6 o rozlohe 10 m2 na prízemí budovy školy, súpisné číslo 338, na parcele číslo 3253, zapísanej na LV č. 8187, katastrálne územie Prievidza.
 3. Minimálna výška nájmu: je 20,- €/m2 mesačne. K cene nájmu bude pripočítaná spotreba elektrickej energie a vody meraná podružnými meračmi.
 4. Doba nájmu: na dobu určitú, od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020
 5. Spôsob predloženia cenovej ponuky: záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „OVS – školský bufet – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza do 19. 08. 2019 do 9,00 hod. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh meniť ani odvolať.

28. 7. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov.

V stanovenom termíne bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza. Ponúknutá výška nájomného bola 21,- Eur za 1 m2 mesačne.

O prievidzskom gymnáziu

kniha k storočnici

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry