EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

5. 12. 2017

Rodičovské združenie

Dňa 7. decembra 2017 od 16.00 hod. bude konzultačné rodičovské združenie pre všetky ročníky.

5. 12. 2017

Úapech v programovaní

Adam Lukáč (2.A) sa zúčastnil v sobotu 25. 11. 2017 na medzinárodnom finále programátorskej súťaže CREATIVE BALTIE 2017. Adam súťažil so svojím programom v kategórii D (študenti stredných škôl). Umiestnil sa na 2. mieste.

5. 12. 2017

Patrik Baranec Memorial

Dňa 25. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnil prvý ročník súťaže v písaní príbehov Patrik Baranec Memorial ”Short” Story Competition. Vyučujúce anglického jazyka práce posúdili a 22. novembra sa všetci zúčastnení stretli v klubovni, aby si vypočuli výsledky. Diplomy a ceny si najúspešnejší prevzali z rúk poroty a mamy Patrika Baranca. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
1. Mária Drabantová (III.C)
2. Inés Mária Švajlenková (III.F)
3. Adam Kršiak (III.F)
Úprimne blahoželáme a ďakujeme za účasť.

5. 12. 2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 22. novembra 2017 sa konalo školského kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do 10. ročníka sa zapojilo 20 študentov nášho gymnáziá.

Porota v zložení P. Bohušová, B. Cagáň a H. Vašková vyhodnotila najlepších:
Kategória A (3. a 4. roč.)
1. miesto - Magdaléna Borková, IV.F
2. miesto - Barbora Ševčíková, IV.C
3. miesto - Hana Čavojská, III.A
Kategória B (1. a 2. roč.)
1. miesto - Simon Oršula, II.E
2. miesto - Paulína Chlpeková, I.F
3. miesto - Patrícia Midlíková, II.F

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a želáme veľa síl do krajského kola.

H. Vašková

5. 12. 2017

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2017

V dňoch 6. 11. – 10. 11. 2017 sa aj naša škola zapojila už do 11. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. V tomto roku súťažilo vyše 40 krajín, z toho bolo 74 216 súťažiacich z 992 škôl iba na Slovensku. Organizátorom súťaže bola PaedDr. Karin Malátová, pri dozoroch spolupracovali aj ostatní učitelia informatici i neinformatici. Naši žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených 300 súťažiacich z našej školy bolo úspešných v kategórii Benjamíni 24 žiakov, v kategórii Kadeti 33 žiakov, v kategórii Juniori 10 žiakov, v kategórii Seniori 19 žiakov, pričom študent 4.A Otto Glavo získal maximálny možný počet bodov.

Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách:

Benjamíni
Daniel Dobiš - prima, Damián Bystrák - prima, Alexandra Kiabová - sekunda, Daniel Vanek - sekunda, Sofia Priehodová - sekunda, Marek Novák - sekunda, Amélia Pauková - prima, Alexander Kmeť - sekunda, Radka Hagarová - sekunda, Vivienne Vidová - sekunda, Andrea Klára Nosianová - prima, Izabela Richterová - prima, Andrej Lackovič - sekunda, Rastislav Lauko - sekunda, Louise Andrea Šipošová - prima, Timea Kupcová - prima, Tomáš Badáň - sekunda, Sofia Orthová - prima, Matúš Cápa - prima, Filip Mrena - prima, Nikol Machalíková - prima, Timotej Bakus - prima, Juraj Gregor - sekunda, Kiara Jalakšová - prima

Kadeti
Ema Ištvánfyová - kvarta A, Viktória Benedikovičová - kvarta B, Natália Laura Košťálová - kvarta A, Karolína Kozielová - kvarta A, Adam Balážka - kvarta A, František Cápa - tercia, Alžbeta Gulašová - kvarta A, Nikola Belková - kvarta B, Martin Lenarth - tercia, Matej Melchiory - tercia, Martin Čáp - kvarta B, Nataša Ďurdinová - kvarta A, Sára Mokrá - kvarta B, Dan Páleník - kvarta B, Viktória Hozzová - kvarta A, Ondrej Ondrisek - kvarta B, Anna Kristýna Satrapová - kvarta A, Adam Benjamín Plšek - tercia, Filip Bakoš - tercia, Kristína Belaňová - kvarta B, Matej Antalík - tercia, Timotej Farkaš - kvarta A, Viera Glevitzká - tercia, Ema Boďová - tercia, Michal Líška - kvarta B, Adrián Donič - kvarta A, Timea Matejková - kvarta B, Denis Priehoda - kvarta A, Andrej Ďurdina - tercia, Lenka Puškášová - kvarta A, Martin Gros - kvarta A, Daniel Medlík - kvarta B, Sofia Jalakšová - tercia

Juniori
Adam Lukáč - 2.A, Adam Duchovič - 2 A, Simon Hollý - 1 A, Jakub Perniš - 1.A, Lucia Soláriková - 1 A, Dominik Foltán - 2.A, Matej Šerík - sexta, Pavel Belák - 1.A, Matúš Pénzeš - 2.A, Denis Anovčin - 2.A

Seniori
Otto Glavo - 4.A, Dominik Mikuška - 4.A, Martin Kadaši - oktáva, Adam Terlanda - oktáva, Simona Barcíková - 3.A, Lenka Michálková - 3.A, Ema Brázdová - 4.A, Viktória Kasperkevičová - 4.A, Roman Líška - 3.A, Matúš Adamička - 4.A, Dávid Sluka - 4.A, Alexandra Komáromiová - oktáva, Monika Hatalová - 4.A, Rastislav Čavojčin - 4.A, Rebeka Vlčková - 4.A, Lenka Minichová - 3.A, Roman Cabada - 4.A, Igor Hoppan - 4.A, Ema Hrnková - oktáva

Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ostatným držíme palce na budúci rok. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk.

5. 12. 2017

Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2017

Koncom minulého školského roku nám pán profesor Cagáň na hodine slovenského jazyka povedal o možnosti napísať poviedku do súťaže. Téma ľubovoľná, termín odoslania do 30. 6. 2017. Veľa času neostávalo. Ako to v takýchto prípadoch býva – pod tlakom množstva povinností a písomiek pred koncom roka – kreativitu pohltila tma. Nápady sa nehrnuli, tak som si povedala nevadí, určite sa zapojí niekto iný z mojich spolužiakov. Inšpirácia však prišla sama pri vyplňovaní prihlášky na biologický tábor Karlovej univerzity, na ktorý chodím už 5 rokov. V krátkom čase boli napísané takmer 3 strany a ostalo mi ich len odovzdať pánovi profesorovi na kontrolu. Napísala som e-mail a ťuknutím na enter poviedka odišla do súťaže.

Prešlo leto a začal sa nový školský rok. Koncom októbra sa oznamovali výsledky. Aké bolo moje prekvapenie, keď som svoje meno našla medzi ocenenými. Celoslovenskej literárnej súťaže „Mladá slovenská poviedka 2017“ sa zúčastnilo celkom 70 autorov z celého Slovenska. V II. kategórii (študenti stredných škôl) som sa umiestnila na treťom mieste s poviedkou Nočná hliadka.

Dňa 7. 11. 2017 som sa zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súčasťou programu bola aj analýza víťazných prác a prác ocenených čestným uznaním. Víťazné práce prečítal Dr. Peter Zemaník, recitátor z Banskej Bystrice. V jeho umeleckom podaní akoby texty ožili. Porota pod vedením prof. PhDr. Etely Farkašovej, CSc. zhodnotila, že autori v poviedkach hovorili o vlastných zážitkoch, vnímali kriticky problémy okolo seba. Citujem: „Už minimálne tušia a mnohí spoľahlivo i vedia, kto sú, kde sú ich korene, aký je ich zástoj a kam chcú ísť“. Aj moja poviedka bola z tohto „súdka“. Osobná výpoveď o mojich pocitoch, o tom ako a prečo som dospela k tomu, kam chcem ísť v budúcnosti. Možno to bolo kľúčom k úspechu. Odmenou okrem diplomu a príjemne stráveného dňa v prítomnosti nádejných literátov, bol hlavne dobrý pocit z ocenenia vlastnej práce.

5. 12. 2017

AEROBIK MARATÓN

Viac ako 60 dievčat zo šiestich prievidzských stredných škôl súťažilo v okresnom kole aerobik maratónu. Pretekárky cvičili tri hodiny rôzne štýly cvičenia. Prvá hodina bol DeepWORK, kondičné a posilňovacie cvičenie, druhú hodinu odtancovali v ladnom štýle Port De Bras. Je to cvičenie, ktoré vychádza z klasického a moderného tanca a naučí koncentrácii a správnemu držaniu tela. Neskutočne nadupaná ZUMBA ako finálová hodina celej súťaže pod vedením cvičiteľky Inky súťaže preverila výdrž pretekárok.

VÝSLEDKY: Okresné kolo AEROBIK MARATÓN – 7.11.2017

 1. Burská Ivana, SŠ Nováky
 2. Fomincevová Nikola, GVBN
 3. Péterová Zuzana, OA PD
 4. Barčinová Nikola, GVBN
 5. Šimo Tomáš, SŠ Nováky
 6. Ložeková Sabína, GVBN
 7. Belošicová Klára, Kalina
 8. Ficelová Kristína, GVBN
 9. Borková Viktória, SOŠ Vansova
 10. Kasanová Rebeka, Kalina

Náhradníčky pre krajské kolo: Rusová Nikola, SŠ Nováky, Sára Kurbelová GVBN.

Všetci pretekári reprezentovali náš okres na krajskom kole v Trenčíne. Najúspešnejšia z našich bola SÁRA KURBELOVÁ z 2.F, ktorá sa umiestnila na 6. mieste a postupuje na Majstrovstvá SLOVENSKA, ktoré sa uskutočnia 5. 2. 2018 v Košiciach.

5. 12. 2017

Študentská kvapka krvi 2017

Mottom tohtoročnej kampane bola veta: „TO NEDÁŠ 4 DECI„. Našli sa veru 37 odvážni študenti, ktorí ochotne dali 4 – 5 dcl. vlastnej krvi, aby pomohli inému človeku. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!

19. 11. 2017

Hodina deťom

Dňa 10. 11. 2017 sme sa zúčastnili zbierky Hodina deťom. Zbierka bola určená na projekty pre deti z detských domovov, zo sociálne slabých rodín a pre všetky deti Slovenska, ktoré kôli rôznym problémom nemajú dostatok peňazí k rozvíjaniu svojich talentov.

Do zbierky sa zapojili takmer všetky školy po celom Slovensku. My, žiaci z nášho gymnázia, sme zbierali od rána do obeda, ale aj popoludní v rôznych častiach Prievidze. Bolo to hlavne okolie obchodných reťazcov, námestie, ale aj budova našej školy. Oslovovali sme ľudí na ulici, či by chceli prispieť dobrovoľným príspevkom pre deti Slovenska. Ako poďakovanie sme im darovali odznak s logom organizácie, žltého šaša Huga. Dostali sme sa do rôznych situácii, príjemných aj nepríjemných. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na dobrovoľníckej akcií. Ziskali sme množstvo skúseností, veľa odhodlania. Bola to výborná skúsenosť. Určite neprestaneme pomáhať deťom, ktoré to potrebujú aspoň takýmto spôsobom.

Za všetkých dobrovoľníkov zbierky Hodina deťom Martina Grolmusová

19. 11. 2017

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
kategória A3
1. miesto – Alexander Kmeť (sekunda)
kategória B1
1. miesto – Róbert Ondrejovič (III.A)
2. miesto – Vanesa Nováková (I.A)
kategória B2
1. miesto – Magdaléna Borková (IV.E)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (IV.F)

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2018 v ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom.

PK NEJ a RUJ

13. 11. 2017

Deň boja za slobodu a demokraciu

Štvrtok 16. 11. ideme do „kina“ na film Únos a diskusiu s novinárkou Ľubou Lesnou pri príležitosti 28.výročia Nežnej revolúcie. Nech sa páči, prečítajte si: 8 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako si pozriete film Únos. Ak sa vám nechce čítať, pozrite si ako sa točil film, na ktorý ideme. Ďalšie informácie o podujatí nájdete na facebooku občianskeho združenia Berkat.

10. 11. 2017

PRIJATIE U PREZIDENTA SR

V máji tohto roku sa konalo finále ankety o najlepšieho učiteľa - Zlatý Amos. Študenti súčasnej triedy 3.B nominovali pána profesora Romana Steinhubla, ktorý sa dostal až do finále. Finalistov ankety a ich žiakov 7. novembra 2017 slávnostne prijal v Grasalkovičovom paláci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Učiteľom poďakoval za ich náročnú prácu a zaželal im veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní žiakov.

13. 9. 2017

Jazyková škola

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia V. B. Nedožerského ponúka voľné miesta v jazykový kurzoch

Jazyková škola Trenčín oznamuje, že zápis do jazykových kurzov naďalej prebieha.

Máte možnosť zapísať sa už do existujúcich alebo do nových kurzov. V prípade záujmu škola plánuje otvoriť kurzy vo všetkých ročníkoch.

Školné zaplatíte len od mesiaca, kedy kurz začnete navštevovať.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslava Gajdošová,
tel.: 0901 918 354,
e-mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk.

Viac na stránke www.sjstrencin.sk, http://www.sjstrencin.sk/skoly.php Aktívny je už aj odkaz na stránke Gymnázia VBN, hľadajte pod JAZYKOVÁ ŠKOLA.

Neváhajte, pridajte sa k nám a využite možnosť zlepšiť sa v cudzích jazykov v popoludňajších hodinách priamo v budove Vašej školy!

NIKDY NIE JE NESKORO! PRIDAJTE SA K NÁM!

20. 9. 2017

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 20.9.,27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.)
 • v čase rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 21. 9., 19. 10., 7. 12., 5. 4.)
 • v čase klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 6. 11., 29. 1., 9. 4., 25. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u tajomníčky školy)

8. 9. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

16. 5. 2017

Prihláška na stravovanie

Prihlášky na stravovanie na školský rok 2017/2018

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza