PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK informatiky Gymnázia V. B. N.

informatiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Aktivity

ZENIT

výsledky za pár posledných rokov

Olympiáda v informatike

výsledky za pár posledných rokov

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2013

V dňoch 11. – 15.11. 2013 sa aj naša škola zapojila už do 6. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. Organizátorom súťaže bola PaedDr. Karin Malátová, pri dozoroch spolupracovali aj Mgr. Jana Galanská a RNDr. Katarína Madová. Naši žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených 126 súťažiacich bolo úspešných 14. Pre technické problémy organizátorov súťaže neodsúťažila väčšina žiakov z kategórie Seniori, preto aj z tejto kategórie nemáme úspešných riešiteľov. Maximálny počet bodov v jednotlivých kategóriách dosiahli títo žiaci:
Benjamíni
Marek Michalovič, príma
Kadeti
Štefánia Glevitzká, tercia
Rebeka Kubovičová, tercia
Kristína Pavlíčková, kvarta
Laura Weiterschutzová, kvarta
AnnaMária Kurbelová, tercia
Simona Rendeková, kvarta
Diana Taschová, kvarta
Ráchel Smejkalová, tercia
Marek Petriska, tercia
Cyntia Novotková, tercia
Adam Terlanda, kvarta
Juniori
Klaudia Šovčíková, 2.A
Jakub Gebrlín, 2.A
Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ostatným držíme palce na budúci rok.. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk .
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza